Boravak za decu

Za odrastanje bez brige, za učenje bez muke,
za druženje bez granica!
Saznaj više Od I do V razreda
Programiranje Neka Vaše dete nauči da svoju ideju i kreativnost prezentuje
kroz nekoliko prostih klikova!
Saznaj više
Strani jezici Znanje je moć, znanje Vas svuda prati.
Naučimo jezike zajedno!
Saznaj više

U našoj školi stranih jezika stariji osnovci i srednjoškolci uče i usavršavaju:

  • engleski,
  • nemački,
  • francuski i
  • italijanski jezik.

Potreba za poznavanjem stranih jezika svakodnevno postaje sve veća. U današnjem svetu je skoro nezamislivo funkcionisati bez poznavanja stranog jezika.
Strani jezik je svuda oko nas i stoga je neophodno konstantno ga učiti i usavršavati. Naš cilj je da se na časovima stranog jezika podjednako razvijaju sve četiri jezičke veštine (čitanje, pisanje, slušanje i govor). Radimo u prijatnoj i opuštenoj atmosferi gde učenje prestaje da bude obaveza i postaje nešto za čim polaznici žude.

Motivacija

Iako tinejdžeri imaju veći potencijal za učenjem od mlađe dece, ono što im često nedostaje jeste motivacija. Motivacija je veoma važna u učenju stranog jezika i usko je povezana s uspehom. Motivisani učenici učestvuju u aktivnostima, doprinose času, pokazuju interesovanje, a samim tim i brže usvajaju jezik. Na motivaciju učenika mogu uticati razni faktori. Faktori mogu biti: predavač, okruženje i atmosfera koji treba da budu ugodni i opušteni kako bi se i polaznici i predavači osećali što prijatnije, i metode koje predavač koristi kako bi učenici bili zainteresovani za učenje, jer tokoliko su učenici motivisani utiče na dinamiku i rad na času. Vrstu motivacije predstavlja i činjenica da tokom pohađanja nastave polaznici naših kurseva stupaju u interakcije sa svojim vršnjacima i stiču nova poznanstva, dele svoja iskustva i rešavaju nedoumice u vezi sa jezikom.

Nastavni  za starije osnovce i srednjoškolce

Nastavni materijal koji koristi naša škola ima značajnu ulogu u učenju i motivaciji učenika. Tinejdžerima koji uče strani jezik potreban je materijal koji je odraz njihovog sveta. Taj materijal će im pomoći na putu do usavršavanja jezičkih veština i usvajanja stranog jezika. Osim što će im pomoći da savladaju jezik, materijal koji se koristi na časovima pomoći će im i da istraže i uspostave svoje moralne i etičke vrednosti, jer je tinejdžerima važno da imaju priliku da čuju mišljenje drugih i da izraze svoje mišljenje. Pored udžbenika na časovima se koriste i dodatni materijali koji podrazumevaju rad u grupama, interaktivne vežbe i igre koje služe za usvajanje i utvrđivanje gramatike i vokabulara. Kombinacijom raznovrsnog nastavnog materijala i aktivnosti učenici lako i na zanimljiv način usvajaju novo gradivo i aktivno ga primenjuju što donosi trajne rezultate.

Ciljevi

Ono što je jedan od važnih ciljeva naših predavača jeste da podstaknu učenike da razmišljaju na stranom jeziku i da na časovima isključivo komuniciraju na stranom jeziku. Na ovaj način oni sami mogu da donose zaključke, a samim tim i prošire svoj vokabular. Komunikativni pristup učenja podstiče učenike da razmenjuju mišljenja i simuliraju realne, svakodnevne situacije iz života. Zahvaljujući takvom pristupu uspešno se razvijaju sposobnosti i veštine komunikacije, bez obzira da li se radi o početnom, srednjem ili naprednom nivou. Njihova motivacija često proizilazi iz želje da razgovaraju o temama koje su njima bliske i interesantne. Učenje putem komunikacije je veoma efikasno, a ono što je važno jeste odabrati temu koja će učenicima biti zanimljiva, koja će ih zaintrigirati i podstaći da izraze svoje mišljenje, iskustva i stavove.

 Usavršavanjem jezičkih kompetencija učenici stečeno znanje primenjuju i na školski nastavni program, oslobađajući se pri izražavanju i otklanjajući prepreke pri komunikaciji i pisanju. Zahvaljujući visokoj stručnosti predavača našeg Centra za edukaciju učenici se upoznaju i sa tehnikom polaganja međunarodno priznatih ispita, što je od naročitog značaja za njihovu budućnost i mogućnost studiranja u inostranstvu.

Naš cilj je da polaznicima omogućimo da na lak, jednostavan i zabavan način nauče strani jezik. Pomoću metoda i pristupa koji se koriste za učenje stranog jezika tinejdžeri prevazilaze sve jezičke barijere što im olakšava proces učenja, a međusobnom komunikacijom, slušanjem tuđeg i izražavanjem sopstvenog mišljenja oni se razvijaju kao ličnosti, proširuju svoje vidike, razvijaju opštu kulturu i što je važno usput uče i usavršavaju strani jezik.

Naš cilj je da polaznicima omogućimo da na lak, jednostavan i zabavan način nauče strani jezik. Pomoću metoda i pristupa koji se koriste za učenje stranog jezikatinejdžeri prevazilaze sve jezičke barijere što im olakšava proces učenja, a međusobnom komunikacijom, slušanjem tuđeg i izražavanjem sopstvenog mišljenja oni se razvijaju kao ličnosti, proširuju svoje vidike, razvijaju opštu kulturu i što je važno usput uče i usavršavaju strani jezik.

Ukoliko želite da se prijavite ili da prijavite Vaše dete na neki od kurseva, javite nam se ->