TELC – za Vas ta 4 slova mogu da znače najvažniji sertifikat u životu!

U našim centrima širom Srbije možete se pripremati za neki od TELC ispita, a u našim ispitnim centrima u Beogradu, Novom Sadu i Užicu možete da polažete za sve nivoe od A2 do C2.

TELC sertifikat za Vas predstavlja najvažniji sertifikat u životu, jer Vam on omogućava zaposlenje, novu životnu priliku – NOVI POČETAK. 

TELC znači (na engleskom): The European Language Certificates – Evropski Jezički Sertifikati

TELC prednosti za Vas:

TELC kvalitet priznaju kako fakulteti, tako i radne organizacije, kao i javne institucije.

TELC koristi transparentni, u svetu poznati nivo – sistem po GER.

TELC ispitni zadaci potiču iz autentičnih životnih situacija.

TELC nudi fleksibilne ispitne termine i mogućnost kratkoročne prijave.

TELC nudi besplatni materijal za vežbu svih ispitnih formata, sa dozvolom za Download.

 

TELC postoji već 45  godina i ima veoma razgranatu mrežu aktivnosti saradnje sa:

preko 3000 TELC – licencnih partnera u više od 20 zemalja

više od 100 TELC – trenera

preko 12.000 TELC – licenciranih ispitivača širom Evrope

TELC je institucija za razvoj i distribuciju testova za ispitivanje nivoa znanja stranih jezika, koji se ozbiljno zauzima za višejezičnost u smislu Saveta i Komisije Evropske Unije (www.europaeischer-referenzrahmen.de/deutsch-sprachzertifikate.php).

TELC nudi ispite za određivanje nivoa znanja stranih jezika po internacionalnim standardima, fer, transparentno i pouzdano. Program broji trenutno preko 80 različitih ispita na 10 jezika.

TELC nudi najveći broj jezika iz istog izvora.

TELC predstavlja kvalitet i servis po odmerenim cenama.

TELC Training nudi jos i obiman program za usavršavanje predavača.

TELC sarađuje sa najvećim evropskim ispitnim centrima, pre svega u okviru Association of Language Testers in Europe (ALTE)