Kako mogu da se spremim za polaganje TELC-ispita?

1. Vaše znanje možete da steknete ili na nakom od ponuđenih kurseva ili samostalno, koristeći predviđene udžbenike.

2. Upoznajte se sa tokom ispita i vrstom zadataka predviđenim za polaganje odgovarajućeg TELC-ispita. Pri tome će Vam biti od pomoći odgovarajući TELC-probni testovi.

Smem li za vreme polaganja TELC-ispita da koristim rečnik?

Ne.

Upotreba bilo koje vrste rečnika ili drugih pomoćnih sredstava nije dozvoljena.

Kada mogu da polažem TELC-ispit?

Vaš Ispitni centar može u svako doba po želji da organizuje polaganje TELC-ispita. Informišite se kada je sledeći ispit moguć. Molimo Vas da obratite pažnju: Ispitni centar mora da prijavi ispit instituciji TELC najmanje 5 nedelja unapred.

Gde mogu da polažem TELC-ispit?

TELC-ispita možete polagati kod ovlašćenog TELC-Ispitnog centra.

Koliko košta polaganje TELC-ispita?

Cenu polaganja TELC-ispita cete saznati direktno kod Vašeg TELC-Ispitnog centra.

Koliko moram da čekam da mi stigne TELC-Sertifikat?

80% svih TELC-Sertifikata se šalju TELC-Ispitnom centru vec nakon 3 nedelje od prispeća kompletne ispitne dokumentacije u TELC-centralu u Frankfurtu na Majni.

Mogu li da ponovim TELC-ispit?

Da. TELC-ispite možete neograničeni broj puta da ponovite, u celosti ili delimično, zavisno od toga o kojem TELC-ispitu je reč.

Šta se dešava ako kandidat ne izađe na ispit? Da li se u tom slučaju vraća uplata takse za polaganje ispita?

U tom slučaju stupa na snagu § 8 pavilnika o polaganju TELC-ispita.