GER Nivoi Znanja

GER*Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen

Zajednički evropski referentni okvir za učenje, podučavanje i ocenjivanje u nastavi stranih jezika

Elementarna upotreba jezika (GER Nivoi Znanja)

A1

Razume i koristi poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice, koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. U stanju je da predstavi sebe i druge. U stanju da postavi drugim osobama pitanja o njihovoj ličnosti – npr. gde žive, kakve ljude poznaju ili šta poseduju – kao i da sam odgovori na takva pitanja. U stanju je da se sporazume na jednostavan način, ako sagovornici govore polako i razgovetno, i ako su spremni da mu pomognu.

A2 Razume rečenice i često upotrebljavane izraze, koji su u vezi sa oblastima neposrednog značenja (na primer informacije o ličnosti i porodici, kupovini, radu i neposrednom okruženju). U stanju je da se sporazume u jednostavnim, rutinskim situacijama koje se odnose na jednostavnu i neposrednu razmenu informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. U stanju je da jednostavnim rečima opiše svoje poreklo i obrazovanje, neposredno okruženje i stvari vezane za neposredne potrebe.

Samostalna upotreba jezika (GER Nivoi Znanja)

B1

Razume glavne sadržaje, kada se upotrebljava jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim sadržajima vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd. U stanju je da se snađe u najvećem broju situacija sa kojima se susreće tokom putovanja u zemljama nemačkog govornog područja. U stanju je da se jasno i ciljano izrazi o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja. U stanju je da govori o iskustvima i doživljajima, da opiše svoje snove, nade i ciljeve, i da ukratko obrazloži svoje planove i stavove.

B2 Razume glavne sadržaje složenih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama; razume stručne diskusije u svojoj oblasti . Može spontano i tečno da se sporazumeva. Moguć je normalan razgovor sa sagovornikom čiji je to matenji jezik, bez većih napora za obe strane. Može jasno i detaljno da se izrazi o širokom spektru tema, da objasni svoje mišljenje o aktuelnom pitanju i da navede prednosti i mane različitih mogućnosti.

Kompetentna upotreba jezika (GER Nivoi Znanja)

C1

Razume široki spektar zahtevnih, dužih tekstova, i prepozna implicitna značenja u njima. U stanju je da se izrazi spontano i tečno, bez česte i uočljive potrebe za traženjem odgovarajućih izraza. U stanju je da delotvorno i fleksibilno koristi jezik u društvenom i profesionalnom životu, tokom obrazovanja ili studija. U stanju je da se jasno, strukturirano i opširno izjasni o kompleksnim sadržajima i pritom odgovarajuće koristi različita sredstva u svrhu povezivanja teksta.

C2 Praktično je u stanju da bez ikakvih napora razume sve što pročita ili čuje. U stanju je da sažme informacije iz različitih pisanih ili usmenih izvora i da pruži obrazloženja i objašnjenja kroz smisaoni prikaz. U stanju je da se spontano, izuzetno tečno i precizno izražava i pojasni finije nijanse značenja kompleksnijih sadržaja.