Ispit Opis ispita

Materijal za vežbu (sa rešenjima)

telc Deutsch A1

 

telc Nemački A1

 

 

A1

 

Ispit odgovara prvom stepenu (A1) na šestostepenoj skali jezičke kompetencije Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (GER)

Start Deutsch 1*/ telc Deutsch A1 / telc Nemački A1 je ispit namenjen onima, koji su već odslušali otprilike 100–150 časova nastave.

 

Svrha:

Da li Vam je potreban dokaz o  „jednostavnim znanju nemačkog jezika“,  jer nameravate da postavite zahtev za izdavanje vize radi pridruživanja bračnom drugu? Nemački konzulati priznaju  sertifikat telc Nemački A1 / sertifikat telc Deutsch A1.

 

Šta sve možete na nivou A1?

 

Znanje:

Na nivou A1 možete da se sporazumete po pitanju osnovnih potreba (na primer: lično predstavljanje, hrana i piće, kupovina, stanovanje) na sasvim jednostavan način i u mogućnosti ste da primenite najosnovnije gramatičke strukture.

 

Opis ispita:

Ispit se sastoji jednog pismenog i jednog usmenog dela. Pismeni deo traje 65 minuta. Usmeni deo polažete bez pripreme i najčešće neposredno nakon pismenog dela.

 

Übungstest

telc Deutsch A1

 

Probni test

Telc Nemački A1

Pismeni deo Slušanje. 20 min.
Čitanje i Pisanje 45 min.
Usmeni  deo Obično sa još tri druga kandidata 11 min.

Ispit Opis ispita

Materijal za vežbu (sa rešenjima)

telc Deutsch A2

 

telc Nemački A2

 

 

A2

 

Ispit odgovara drugom stepenu (A2) na šestostepenoj skali jezičke kompetencije Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (GER)

Start Deutsch 2*/ telc Deutsch A2 / telc Nemački A2 je ispit namenjen onima, koji su već odslušali otprilike 250-300 časova nastave. Ispit se moze ponovo polagati samo u celosti.

 

Šta sve možete na nivou A2?

 

Znanje:

Na nivou A2 da možete da se na sasvim jednostavan način sporazumevate na nemačkom jeziku, da razumete  opšte informacije iz kratkih novinskih tekstova, e-mailova, oglasa i javnih znakova, u svakodnevnim razgovorima, obaveštenja i intervjue na radiju, poruke na telefonu i javne objave, da postavljate i odgovarate na pitanja u vezi sa svakodnevnim temama, da pričate o sebii da nešto ugovorite ili isposlujete kao i da pišete poruke, u vezi sa neposrednom životnom okolinom

 

Opis ispita:

Ispit se sastoji jednog pismenog i jednog usmenog dela. Pismeni deo traje 70 minuta. Usmeni deo polažete bez pripreme i najčešće neposredno nakon pismenog dela.

 

Übungstest

telc Deutsch A2

 

Probni test

Telc Nemački A2

Pismeni deo Slušanje. 20 min.
Čitanje i Pisanje 50 min.
Usmeni  deo Po pravilu sa još jednim kandidatom 15 min.

Ispit Opis ispita

Materijal za vežbu (sa rešenjima)

telc

Zertifikat Deutsch

/ Deutsch B1

 

 

telc

Sertifikat Nemački

/ Nemački B1

 

B1


Ispit odgovara trećem stepenu (B1) na šestostepenoj skali jezičke kompetencije Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (GER)

 

Zertifikat Deutsch / telc Deutsch B1 / Sertifikat Nemački / Nemački B1 je ispit namenjen onima, koji su već stekli osnovna znanja nemackog jezika.  Ponavljanje ispita je moguce, delimično ili u celosti.

Svrha:

Za dobijanje nemackog državljanstva  je Zertifikat Deutsch / telc Deutsch B1/ Sertifikat Nemački / Nemački B1 priznati dokaz o dovoljnom znanju  jezika.

Šta sve možete na nivou B1?

Znanje:

Na nivou B1 možete da sporazumete u svakodnevnici  i na putovanju,  vezano za  polja ličnog interesovanja, da pričate o iskustvima, opišete ciljeve i objasnite svoje stavove, kao i da prilično tačno primenite gramatičke strukture.

Opis ispita:

Ispit se sastoji jednog pismenog i jednog usmenog dela. Pismeni deo traje 2 sata i 30 minuta. Pred usmeni deo ispita imate 20 minuta vremena za pripremu. Usmeni deo može da se polaže istoga dana, ali i nekog drugog dana.

 

Übungstest telc

Zertifikat Deutsch  / Deutsch B1

 

Probni test telc

Sertifikat Nemački / Nemački B1

Pismeni deo

Čitanje

Gramatika

90 min.
Slušanje 30 min.
Pisanje 30 min.
Usmeni  deo Po pravilu zajedno sa još jednim drugim kandidatom 15 min.

Ispit Opis ispita

Materijal za vežbu (sa rešenjima)

telc

Deutsch B2

 

telc

Nemački B2

 

B2

 

Ispit odgovara četvrtom stepenu (B2) na šestostepenoj skali jezičke kompetencije Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (GER)

telc Deutsch B2 / telc Nemački B2 je ispit namenjen onima, koji koji na naprednom nivou vladaju opstim nemačkim jezikom. Ponavljanje ispita je moguce, delimično ili u celosti.

 

Šta sve možete na nivou B2?

 

Znanje:

Na nivou B2 možete jasno i detaljno da se izrazavate, kao i da uspesno obrazlazete i pregovarate. Vezano za  lično stručno područje i vecinu svakodnevnih situacija raspolažete priličnim fondom reči i dobro vladate gramatikom.

 

Opis ispita:

Ispit se sastoji jednog pismenog i jednog usmenog dela. Pismeni deo traje 2 sata i 20 minuta. Pred usmeni deo ispita imate 20 minuta vremena za pripremu. Usmeni deo može da se polaže istoga dana, ali i nekog drugog dana.

 

Übungstest

telc

Deutsch B2

 

 

Probni test

telc

Nemački B2

Pismeni deo Čitanje, Gramatika 90 min.
Slušanje 20 min.
Čitanje i Pisanje 30 min.
Usmeni  deo Po pravilu udvoje 15 min.

Ispit Opis ispita

Materijal za vežbu (sa rešenjima)

 

telc

Deutsch B1-B2 Pflege

 

telc

Nemački B1-B2 Pflege

 

B1-B2 Pflege

telc Deutsch B1-B2 Pflege / Nemački B1-B2 Pflege je skalirani ispit  (dual-level) sa diferencirano predstavljenim  rezultatima sa tačnom naznakom u kojim oblastima ste dosegli znanje na nivou B1 i u kojima B2. Ispit se moze ponovo polagati samo u celosti.

 

Svrha:

Za nostrifikacije stručne spreme medicinskog osoblja.

 

Šta sve možete na nivou B1-B2 Pflege?

 

Znanje:

Na nivou B2 možete da razumete stručne razgovore i najvažmije sadržaje kompleksnih tekstova iz oblasti nege straih i bolesnih. U stanju ste da dovoljno spontano i tečno učestvujete u razgovoru, tako da je sporazumevanje sa sa sagovornicima čiji je to maternji jezik, moguć bez velikih napora za obe strane.

Na nivou B1 možete da razumete činjenične informacije u vezi sa svakodnevnicom ili stručnim temama iz oblasti nege starih i bolesnih i da razlučite srž izjave i pojedinačne informacije. Sa određenom sigurnošću možete da se sporazumevate oko rutinskih situacija, ali i drugih stvari na polju nege starih i bolesnih.

 

Opis ispita:

Ispit se sastoji jednog pismenog i jednog usmenog dela. Pismeni deo traje 1 sata i 55 minuta. Pred usmeni deo ispita imate 20 minuta vremena za pripremu. Usmeni deo može da se polaže istoga dana, ali i nekog drugog dana.

 

 

 

Übungstest

telc

Deutsch B1-B2 Pflege

 

 

Probni test

telc

Nemački B1-B2 Pflege

 

Pismeni deo Slušanje 25 min.
Čitanje, Gramatika 60 min.
Pisanje 30 min.
Usmeni  deo Po pravilu udvoje 16 min.

Ispit Opis ispita

Materijal za vežbu (sa rešenjima)

 

 

telc

Deutsch B2-C1 Medizin

 

telc

Nemački B2-C1 Medizin

 

 

B2-C1

Medizin

 

telc Deutsch B2-C1 Medizin / Nemački B2-C1 Medizin je skalirani ispit  (dual-level) sa diferencirano predstavljenim  rezultatima sa tačnom naznakom u kojim oblastima (slušanje, čitanje, posanje i govor) ste dosegli znanje na nivou B2 i u kojima C1. Ispituju se sposobnosti sporazumevanja na stručnom jeziku lekara iz inostranstva. Ispituju se sposobnosti u višim nivoima znanja B2 i C1, psecijalnou odnosu na  stručni rečnik u svakodnevne prakse u bolnicama i klinikama. Ispit se moze ponovo polagati samo u celosti.

 

Šta sve možete na nivoima B2 i C1?

 

Znanje:

Na nivou B2 možete jasno i detaljno da se izrazavate, kao i da uspesno obrazlazete i pregovarate. Vezano za  lično stručno područje i vecinu svakodnevnih situacija raspolažete priličnim fondom reči i dobro vladate gramatikom.

Na nivou C1 možete spontano i tečno da se izražavate, razumete izraze iz svakodnevnog govornog jezika u u stanju ste da ciljano primenite i varirate stil izražavanja i pri tome zadržite visoki nivo gramatičke korekcije.

 

Opis ispita:

Ispit se sastoji jednog pismenog i jednog usmenog dela. Pismeni deo traje otprilike 3 sata. Pred usmeni deo ispita imate 10 minuta vremena za pripremu. Posle prvog dela (anamneze) imate jos 5 minuta vremena za dodatnu pripremu. Usmeni deo može da se polaže istoga dana, ali i nekog drugog dana.

 

 

Übungstest

telc

Deutsch B2-C1 Medizin

 

 

Probni test

telc

Nemački B2-C1 Medizin

 

Pismeni deo Slušanje 40 min.
Čitanje 50 min.
Gramatika 20 min.
Pisanje 60 min.
Usmeni  deo Po pravilu u dvoje, sa još jednim drugim lekarom 45 min.

Ispit Opis ispita

Materijal za vežbu (sa rešenjima)

 

telc

Deutsch C1 Hochschule

 

telc

Nemački C1 Fakultet

 

C1

 

Ispit odgovara petom stepenu (C1) na šestostepenoj skali jezičke kompetencije Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (GER)

 

telc Deutsch C1 Hochschule / telc Nemački C1 Fakultet je ispit za proveru znanja nemačkog jezika vezanog za fakultet na vrlo naprednom  nivou odraslih kandidata. Ponavljanje ispita je moguce, delimično ili u celosti.

 

Svrha:

Za studiraje na nemačkom jeziku ili rad na nekom akademskom radnom mestu. Ispit je zvanično priznat od strane KMK i Konferencije fakultetskih rekrora kao dokaz potrebnog nivoa znanja jezika za studiranje u Nemačkoj.

 

Šta sve možete na nivou C1?

 

Znanje:

Na nivou C1 možete spontano i tečno da se izražavate, razumete izraze iz svakodnevnog govornog jezika u u stanju ste da ciljano primenite i varirate stil izražavanja i pri tome zadržite visoki nivo gramatičke korekcije.

 

Opis ispita:

Ispit se sastoji jednog pismenog i jednog usmenog dela. Pismeni deo traje 3 sata i 40 minuta (uključujući 20 minuta pauze). Pred usmeni deo ispita imate 20 minuta vremena za pripremu. Usmeni deo može da se polaže istoga dana, ali i nekog drugog dana.

 

 

Übungstest

telc

Deutsch C1 Hochschule

 

 

Probni test

telc

Nemački C1 Fakultet

Pismeni deo Čitanje 90 min.
Pauza 20 min.
Slušanje 40 min.
Pisanje 70 min.
Usmeni  deo Po pravilu u grupno, sa dva ili tri kandidata 16, ondnosno 24 min.

Ispit Opis ispita

Materijal za vežbu (sa rešenjima)

 

 

telc

Deutsch C2

 

telc

Nemački C2

 

C2

 

Ispit odgovara šestom stepenu (C2) na šestostepenoj skali jezičke kompetencije Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (GER)

 

 

telc Deutsch C2 / telc Nemački C2 je ispit na nivou praktično maternjeg znanja jezika,  namenjen studentima ili apsolventima u Nemačkoj  i studentima pri kraju studija  germanistike u inostranstvu. Ponavljanje ispita je moguce, delimično ili u celosti.

 

Svrha:

Za zapošljavanje na svim radnim mestima, za koja je izvrsno poznavanje jezika neophodno.

 

Šta sve možete na nivou C2?

 

Znanje:

Na nivou C2 možete sa lakoćom da razumete praktično  sve što čujete ili pročitate. U razgovoru ste u mogućnosti da se spontano, tečno i precizno izrazite. Osim toga ste u stanju da sažeto prenesete informacije iz različitih izvora, a greške Vam se vrlo retko podkradaju.

 

Opis ispita:

Ispit se sastoji jednog pismenog i jednog usmenog dela. Pismeni deo traje 4 sata i 10 minuta. Pred usmeni deo ispita imate 20 minuta vremena za pripremu. Usmeni deo može da se polaže istoga dana, ali i nekog drugog dana.

Übungstest

telc Deutsch C2

 

 

Probni test

telc Nemački C2

 

Pismeni deo Čitanje 80 min.
Slušanje 60 min.
Pauza 20 min.
Pisanje 90 min.
Usmeni  deo Pojedinačno 15 min.