Boravak za decu

Za odrastanje bez brige, za učenje bez muke,
za druženje bez granica!
Saznaj više Od I do V razreda
Programiranje Neka Vaše dete nauči da svoju ideju i kreativnost prezentuje
kroz nekoliko prostih klikova!
Saznaj više
Strani jezici Znanje je moć, znanje Vas svuda prati.
Naučimo jezike zajedno!
Saznaj više

Naša škola stranih jezika je vrlo pažljivo spremila programe za učenje engleskog, nemačkog, francuskog i italijanskog jezika za mlađe osnovce.
Kao što je već navedeno naši najmlađi polaznici imaju svega tri i po godine i većina njih do polaska u školu ima jasno formiranu osnovu za strani jezik kao i radne navike.
Naš školski program za mlađe osnovce odnosi se na decu od 7 – 11 godina.
Dobra osnova i kvalitetan rad definitivno ne isključuju i ne dovode u pitanje da će nastava za osnovce biti bogata i energična. Pored razvijanja znanja stranog jezika, jedan od naših ciljeva je briga o interesovanjima i potrebama dece.

Metode rada sa decom

Individualizacija i personalizacija nastave je jedan od ključnih načina putem koga naš stručni tim dolazi do rezultata. Nastava obiluje raznovrsnim didaktičnim materijalom, učenicima je omogućeno da rade na smart tablama, dostupna su im najmodernija tehnička sredstva koja nastavu čine interesantnom i prijemčivom.

Nastava za naše mlađe osnovce organizovana je u četiri nivoa.
Deca se na ove nivoe svrstavaju kako premu uzrastu tako i prema prethodno stečenom znanju.
Na kraju svake školske godine vrši se provera stečenog znanja putem testa, a za roditelje su upriličena zajednička druženja na kojima naši drugari pokazuju šta su naučili.

 1. Rad u malim grupama i nastava isključivo na stranom jeziku
 2. Kompetentan, stručan i posvećen stručni kadar
 3. Kreativna i osavremenjena nastava
 4. Akcenat na konverzaciji i sporazumevanju sa sagovornikom

DINAMIKA NASTAVE ZA MLAĐE OSNOVCE

 1. Kursevi za decu traju 9 meseci i prate školski kalendar
 2. Jedna od pogodnosti koju nudimo je mogućnost plaćanja na rate
 3. Na sve kurseve deca se mogu upisati tokom cele godine
 4. Nastava se realizuje radnim danima dva puta nedeljno. Takođe, radi usklađivanja sa dečjim aktivnostima i obavezama roditelja časovi se održavaju i vikendom.
  Pored redovne dinamike od dva puta nedeljno roditelji imaju mogućnost da izaberu i termine jednom nedeljno dvočas.
 5. Svi termini su usklađeni sa obavezama dece u školi

za mlađe osnovceLOKACIJE

Jedan od naših osnovnih namera jeste da roditeljima priuštimo mogućnost što većeg izbora lokacija. Na ovaj način oni mogu da se oslone na nas, koristeći benefite blizine, dostupnosti i kvaliteta naše usluge.

Prijavite Vaše dete na neki od kurseva u ponudi ->

NIVOI MLAĐIH OSNOVACA

Pre Junior nivo obuhvata naše najmlađe osnovce.
Na ovom nivou akcenat stavljamo na usvajanje osnova čitanja i pisanja na stranom jeziku. Znanje koje se deci pruža kod nas izrazito pozitivno utiče na dečiju sigurnost u radu i samouverenost. Deci koja su prilikom rada sa nama savladala čitanje i pisanje, obavljanje školskih zadataka pada mnogo lakše i od njih ne iziskuje prevelik napor te im pristupaju sa većim razumevanjem ostvarujući bolje rezulatate.

Tempo i nastavni materijal

Brzina rada, usvojen vokabular i opismenjenost, školsko gradivo iz engleskog jezika čine jednostavnim i nezahtevnim. Jedan od krajnje očiglednih rezultata je da deca postaju samostalnija, brža, urednija u radu. Pored toga sto nauče da pišu i sastavljaju proste rečenice, imaju mogućnost da uživaju u raznim didaktičkim igrama i kreativno osmišljenoj nastavi. Prilikom rada sa mališanima, naš stručni tim ne vodi samo računa o razvoju grafomotorike, govora i komunikacije na stranom jeziku već i o njihovom celokupnom napretku.
Nastava je bogata pesmom, video materijalima, odlikuje je kvalitetan odabir udžbenika i dodatnog nastavnog materijala.
Na kraju školske godine deca su naučila da se detaljno predstave i kažu sve o sebi. Bez problema upotrebljavaju, zadaju osnovne komande i odgovaraju na njih.

A JUNIOR

Drugi nivo za decu osnovno školskog uzrasta podrazumeva insistiranje na intenzivnoj upotrebi engleskog jezika tokom nastave. Od dece se traži da sastavljaju složenije rečenice i da samostalno pročitaju i prevedu određeni tekst. Predavači se trude da u većini situacija tokom časa zamene srpski jezik engleskim. Sva deca su savladala upotrebu složenijih komandi, kako u smislu da odgovore na njih, tako i da ih zadaju. U mogućnosti su da predstave sebe kao i sve članove svoje porodice. Na kraju godine đaci su ovladali osnovama gramatike, a završna priredba obiluje recitacijama i složenijim rečenicama.

B JUNIOR

Iako je pravilan izgovor i proširivanje fonda reči sastavni deo ovog nivoa, naš stručni kadar ima zadatak da se na što domišljatiji i prijemčiviji način posveti detaljnijem upoznavanju gramatike. Kroz razne interaktivne igre deca usvajaju gramatička pravila i osposobljeni su da ta ista pravila u rečenicama primene.

Ukoliko želite da se prijavite ili da prijavite Vaše dete na neki od kurseva, javite nam se ->