Predškolci

Centar za edukaciju NS Pro Group posebnu pažnju posvećuje najmlađima i njihovom upoznavanju sa stranim jezicima. Kursevi koji se u našoj školi održavaju predviđeni su za uzrast već od 3 godine. Kursevi su koncipirani kao godišnji. Dinamika je od 40 ili 45 minuta dva puta nedeljno. Kursevi se izvode prema brižljivo pripremanim planovima i programima za malu decu.

Malo detalja sa časa engleskog jezika, uzrast 5 godina…

 

 

 

ZNAČAJ NASTAVE STRANOG JEZIKA

 

Usvajanje stranog jezika na uzrastu od 3 ili 4 godine pomaže u kasnijem proširivanju znanja, olakšava kasnije učenje maternjeg jezika, razvija samopouzdanje kod dece.

 

Takođe podstiče strategije učenja kroz sticanje znanja, a direktno utiče na razvoj kreativnosti. Omogućava lako otkrivanje darovitosti dece i jako utiče na razvoj društvenih sposobnosti. Postoje, dakle, brojni razlozi, naučno zasnovani, zašto početi sa učenjem stranog jezika što ranije.

još detalja sa časa engleskog jezika, uzrast 5 godina…

 

 

 

PROCES USVAJANJA

 

Proces usvajanja osnovnih elemenata stranog jezika – na uzrastu od rođenja, pa do desete godine dete može naučiti najveći deo glasova. Ta sposobnost se s godinama gubi i vrlo je važno razvijati je što ranije. Na istom uzrastu se automatski usvaja intonacija, ritam i naglasak nekog jezika, što takođe zavisi i od izloženosti jeziku. Za usvajanje jezika nema genetskih predispozicija i činjenica je da je deci lakše da nauče strani jezik nego odraslima.

Evo kako deca od 5 godina, polaznici naše škole, odgovaraju na pitanja na engleskom jeziku…

 

 

 

METODE UČENJA

 

U rano učenje stranog jezika moraju biti uključena različita čulna iskustva, pokret, ritmički elementi koji uvažavaju celovitost dečijeg saznanja i otkrivanje sveta svim čulima. Deca kroz pokret, spontano uključuju i govor. Deci je lakše da usvajaju gradivo ako je ono ritmično, ako je jednostavno za pamćenje i ako ima smisla. Deca će takođe usvajati strani jezik sa lakoćom ako im se zanimljivo prezentuje i ako se kao obavezna metoda u radu koristi pesma, gluma i igra.

 

 

NAŠ PROGRAM

 

Roditelji se često odlučuju za naše programe sa ciljem da dete uspešno usvoji osnove stranog jezika na što ranijem uzrastu. Istraživanja pokazuju da ako je detetov govor dobro razvijen, idealno vreme za prve časove stranog jezika jeste uzrast između 3-4 godine. Ispitivanja su pokazala i da već početkom sedme godine sposobnost deteta za usvajanje jezika slabi. Zbog toga se smatra kako je učenje stranog jezika u predškolskom uzrastu – između 3 i 7 godine vrlo dobro za stimulisanje moždanih vijuga. Osim toga, savremeno društvo znanje stranog jezika podrazumeva kao uobičajeno. Dobro je da i vaše dete stekne takvu vrstu prednosti.

Detetov mozak u ranim uzrastima upija znanje poput sunđera. Prvenstveno kroz igru (konstruktivnu i osmišljenu u cilju usvajanja sadržaja) pa je preporuka postaviti čvrste temelje u ranim uzrastima kako bi se kasnije nadograđivalo sa lakoćom. Većina stručnjaka preporučuje učenje već od četvrte godine života. Upravo zbog toga je važno ustanoviti aktuelni nivo zrelosti detetovog govora. Ukoliko dete ima neke jezičke, odnosno govorne teškoće, pametnije je dati ga na tretman kod logopeda. Kasnije, uz njegovu saglasnost, i na učenje stranog jezika.

Važno je da se dete motiviše na učenje stranog jezika. To se poprilično jednostavno može učiniti različitim edukativnim materijalom, pesmicama, crtanim filmovima na stranom jeziku. Nemotivisano dete neće usvajati sadržaje koji mu se nude. Učenje će doživljavati kao obavezu i moranje, što potpuno destruktivno deluje na ovom uzrastu na decu.

Edukacija, odnosno, obrazovni materijal za učenje stranog jezika za decu prilagođen je predškolskom uzrastu. I danas na tržištu postoje slikovnice, rečnici, audio i video materijali za decu, cd-ovi, dečiji softveri, interaktivne igrice, animirani filmovi s edukativnim karakterom na području stranih jezika, kurseva u sklopu predškolskih ustanova.

Metode učenja su različite, ali svaka podrazumeva obučene predavače koji dobro poznaju metodiku vaspitno–obrazovnog rada i koriste metode koje su primerene deci. U vaspitno–obrazovni rad ovakvi predavači uvode strane jezike putem igara, pesmica, crtanih filmova, pokretnih igara. Oni konstantno koriste metode koje su zabavne i lagane, a deluju podsticajno na dečiju saznajnu radoznalost. Kada biraju sadržaje učenja, to su uvek deci bliske i dobro poznate teme poput praznika, rođendana, godišnjih doba, fotografija, a u kasnijem uzrastu se počinje i sa čitanjem.

Centar za edukaciju NS Pro Group Vam nudi odlične programe za učenje stranog jezika. Uz dobre programe profesori rado primaju decu na probni čas, ili više, ako je potrebno. To radimo kako bi se roditelji uverili u kvalitet rada. Profesori rade u skladu sa razvojnom mapom dece uzrasta od 3-6 godina. Takođe profesori Centra za edukaciju NS Pro Group su dobro upoznati sa dečijom psihologijom kao i sa metodikom rada sa ovim uzrastom. Zbog toga su i časovi u potpunosti prilagođeni potrebama i interesovanjima dece. Takođe, uvek se možete raspitati o programima rada naše škole kod drugih roditelja, na internet forumima, ili pogledati našu web stranicu sa referencama.