pekar-1

Ulazne kvalifikacije:

Mminimum osnovno obrazovanje.

Prednost:

Oblasti ugostiteljstva i proizvodnje i prerade hrane.
Odgovarajuće iskustvo, profesionalna interesovanja i sposobnosti.

pekar-2

Pekar – Informacije o obuci:

Kvalifikacija: Sertifikat A1
Trening paket: Osnovni kurs za pekara
Broj časova: 350
Oblast programa: Prerađivačka industrija – prehrambena industrija, zanatske usluge.

Prijavite se na ovu obuku za zanimanje preko naše online forme –>

Karijerne mogućnosti:

Pruža put ka karijeri u oblasti proizvodnje hrane i usluga. Kurs je namenjen osobama koje žele da rade kao pekari u pekarskoj industriji, pekarama ili sličnim maloprodajnim objektima za pečenje hleba i peciva i prodaju.

Tokom kursa učenici će steći osnovna znanja i veštine za rad na poslovima pekara. Po završetku kursa je moguće pohađati naprednije programme za pekare i steći naprednije veštine uključujući i pripremu poslastica ili veštine iz preduzetništva za započinjanje sopstvenog biznisa.

Ključne kompetencije:

– znanja o vrstama brašna i drugih sirovina, normativima proizvoda, planiranju potrebnih sirovina, tehnološkim pekar 1procesima i recepturama, aditivima i sl.;

– znanja i veštine u oblasti zaštite hrane, održavanja higijene i skladištenja sirovina;

– poznaje i primenjuje HASSP standard;

– veštine korišćenja odgovarajuće opreme, alata i sredstava za pripremu i pečenje proizvoda (hleb, slatko i slano pecivo);

– veštine mešenja, oblikovanja i pečenja različitih proizvoda od kiselog, slatkog i lisnatog testa (hleb, slatko i slano pecivo);

– veštine pružanja prve pomoći i zaštite na radu;

– veštine komunikacije sa kolegama;