kuvar

Informacije o obuci:

Kvalifikacija: Sertifikat A1
Trening paket: Osnovni kurs da postanete kuvar
Broj časova: 350
Oblast programa: Lične usluge – ugostiteljstvo

Prijavite se na ovu obuku za zanimanje preko naše online forme –>

kuvar-3

Ključne kompetencije:

– znanja o vrstama kuhinja i jela, karakteristikama namirnica, začina i sl;
– veštine korišćenja odgovarajuće opreme i načina pripreme hrane;
– znanja i veštine u oblasti zaštite hrane i održavanja higijene;
– poznaje i primenjuje HACCP standard;
– poznavanje sredstava i pribora za rad;
– poznavanje vrsta mesa i načina njegove obrade;
– poznavanje vrsta voća i povrća i načina njihove obrade;
– veštine pripreme nacionalnih jela sa jelovnika prema recepturi;
– veštine pripreme salata;
– veštine pripremanja testa;
– osnovna znanja i veštine aranžiranja hrane;
– veštine pripremanja supa, čorbi i sosova;
– znanje prijema narudžbe/izdavanja hrane;
– veštine serviranja hrane i usluživanja gostiju;
– veštine pružanja prve pomoći i zaštite na radu;
– veštine komunikacije sa kolegama

kuvar-1

Kuvar – Ulazne kvalifikacije:

Minimum II stepen stručne spreme.

Prednosti:

Lica iz delatnosti ugostiteljstva i prehrane. Odgovarajuće iskustvo, profesionalna interesovanja i sposobnosti takođe se uzimaju u obzir.

Karijerne mogućnosti:

Obuka za kuvare pruža put ka karijeri u oblasti ugostiteljstva. Kurs je namenjen osobama koje žele da rade kao kuvari u restoranima sa standardnom ponudom nacionalne kuhinje.

Tokom kursa polaznici će steći osnovna znanja i veštine za rad na poslovima kuvara što im omogućava uspešno uključivanje u profesiju.

Po završetku kursa je moguće pohađati naprednije programe za kuvare i steći naprednije veštine uključujući i pripremu jela iz međunarodne kuhinje.