Karijerne mogućnosti:

Polaznici savladavaju zavarivanje u zaštitnom gasu, uključujući i opremu. Žice (elektrode) i razni tipovi zavara na čeličnim pločama i cevima su obuhvaćeni obukom.

Informacije o obuci:

Kvalifikacija: Sertifikat – elektro-zavarivač sa atestom MIG135 i MAG131
Trening paket: Obuka za elektro –zavarivače sa atestom -MIG postupak 135 i MAG postupak 131
Broj časova: 350
Oblast programa: Mašinstvo i obrada metala

Prijavite se na ovu obuku za zanimanje preko naše online forme –>

Ulazne kvalifikacije:

Završena osnovna škola
Prednost je posedovanje znanja elektrolučnog zavarivanja kao i
profesionalna interesovanja i sposobnosti.

Ključne kompetencije:

– Znanja o MIG i MAG postupku;
– Znanja o opremi za MIG i MAG postupak;
– Znanja o žičanim elektrodama za zavarivanje;
– Veštine izvođenja sučeonih zavara na čeličnim pločama i cevima (PA, PC, PF, PG, PE/PD i H-L045);
– Znanja o bezbednosnim uslovima i parametrima zavarivanja za MIG i MAG postupke;

Obuka za elektrolučno zavarivanje

Informacije o obuci:

Kvalifikacija: Sertifikat – elektro-zavarivač sa atestom 111
Trening paket: Elektrolučno zavarivanje sa atestom -111
Broj časova: 620
Oblast programa: Mašinstvo i obrada metala

Karijerne mogućnosti:

Polaznici uče elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom i njegovu primenu, kao i izbor i način rada i opreme za ove postupke zavarivanja. Ovaj kurs razvija iskustva u zavarivanju limova, ploča i cevi .

Ključne kompetencije:

– Znanja o opremi za zavarivanje i njeno funkcionisanje;
– Znanja o tipovima i pozicijama zavara;
– Znanja o tipovima čeličnih elektroda za zavarivanje;
– Znanja o uzrocima grešaka i distorzije kod zavara i metodama za prevenciju i kontrolu istih
– Veština izvođenja sučeonih zavara elektrodama sa rutilnom i baznom oblogom, primenjenim na ploče, limove i cevi;
– Veština zavarivanja PA, PF, PC, PG, PE/PD, H-L045 zavara ;
– Identifikacija svih sigurnosnih zahteva i glavnih faktora za zavarivanje;
– Znanja o zaštitnoj opremi i bezbednosnim postupcima pri radu;

Ulazne kvalifikacije:

Završena osnovna škola.

Prednost: profesionalna interesovanja i sposobnosti.

Prekvalifikacija, više informacija: Nacionalna služba za zapošnjavanje