Informacije o obuci za tesara

Kvalifikacija: Sertifikat A1
Trening paket: Osnovni kurs za tesara
Broj časova: 250
Oblast programa: Građevinarstvo

Prijavite se na ovu obuku za zanimanje preko naše online forme –>

Karijerne mogućnosti

Polaznik se osposobljava da samostalno obavlja poslove pripreme izgradnje raznih objekata u građevinarstvu (stepeništa, ploča, terasa i dr.), kao i kompletne izgradnje krovnih konstrukcija, balkona i pomoćnih zgrada od drveta.

Ključne kompetencije

– poznavanje drveta kao sirovine;
– zna da koristi alate i opremu;
– vlada veštinama merenja i proračuna;
– zna da tumači planove i tehničke specifikacije;
– zna da izradi drvenu konstrukciju (zgrada, mostova, balkona…);
– primenjuje mere bezbednosti i zaštite na radu;

Ulazne kvalifikacije:
Minimum osnovno obrazovanje. Prednost imaju zanimanja građevinske struke.

Više informacija:
Republika Srbija, Nacionalna služba za zapošljavanje, Prekvalifikacija i dokvalifikacija