Armirač – Informacije o obuci:

Kvalifikacija: Sertifikat A1
Trening paket: Osnovni kurs za armirača
Broj časova: 160
Oblast programa: Građevinarstvo

Karijerne mogućnosti: Obuka podrazumeva sticanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja i veština neophodnih za obavljanje poslova armiranja za potrebe savremenog građevinarstva.

Prijavite se na ovu obuku za zanimanje preko naše online forme –>

Armirač – Ključne kompetencije

– Razume specifičnosti građevinske proizvodnje i povezanost i uslovljenost pojedinih procesa u toku proizvodnje;
– Zna vrste građevinskog čelika i pravila armiranja;
– Ume da pročita tehnički crtež ofnosno specifikaciju armature;
– Zna postupke ručne i mašinske obrade armature;
– Zna postupak montaže i vezivanja armature;

Ulazne kvalifikacije: Minimum osnovno obrazovanje