Ulazne kvalifikacije:

Minimum IV stepenom stručne spreme (prednost nezaposlena lica ekonomsko administrativnog usmerenja).

Karijerne mogućnosti:

Ovaj kurs je namenjen osobama koje žele profesionalno da se osposobe za samostalno vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja za pravna lica. Polaznici će steći profesionalna znanja iz oblasti zakonske regulative, funkcije računovodstva i revizije, osnovama upravljačkog računovodstva, računovodstvenog informacionog sistema i sl.

vo--enje-poslovnih-knjiga

Informacije o obuci:

Kvalifikacija: Sertifikat A0
Trening paket: Početni kurs za vođenje poslovnih knjiga
Broj časova: 165
Oblast programa: Ekonomija, pravo i administracija -usluge finansija i računovodstva

Prijavite se na ovu obuku za zanimanje preko naše online forme –>

Ključne kompetencije:

– Znanja o teoriji računovodstva;vođenje poslovnih knjiga
– Znanja o dvojnog knjigovodstva;
– Znanja o evidenciji i knjiženju poslovnih promena na godišnjem nivou;
– Znanja za izradu završnog računa i izrada završnog računa;
– Znanja o prostom kvigovodstvu;
– Znanja o analizi novčanih tokova;
– Znanja o finansijskom menadžmentu;
– Znanja o primeni informacione tehnologije u vođenju poslovnih knjiga;