Knjigovodstvo1

Knjigovodstvo-1

Kurs za knjigovodstvo

Kurs je koncipiran tako da obuhvata dva podnivoa, početni i napredni, i svaki se sastoji od 70 školskih časova. Nakon odslušanog početnog nivoa i položenog završnog ispita, polazniku se izdaje uverenje o pohađanju istog. Posle naprednog nivoa polazniku se izdaje diploma o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova knjigovođe. Sa tom dipromom, polaznik može raditi u privatnom ili državnom preduzeću, ili otvoriti samostalnu agenciju za vođenje poslovnih knjiga.

Pored onih kandidata koji nemaju nikakvog iskustva u okviru ove oblasti, kurs za knjigovodstvo mogu da pohađaju i vlasnici firmi, ili njihovi zaposleni, sa ciljem usavršavanja postojećih znanja koja će im omogućiti veću produktivnost na radnom mestu.

Šta naučite?

Na kursu za knjigovodstvo je nastavnim planom i programom predviđeno usvajanje sadržaja iz oblasti prostog knjigovodstva koje primenjuju oni preduzetnici koji na godišnjem nivou imaju manje prihode, kao i dvojnog knjigovodstva, koje primenjuju sva pravna lica, kao i preduzetnici koji imaju veće prihode na godišnjem nivou.

S obzirom na veliko iskustvo našeg edukativnog centru u izvođenju ove obuke u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje na teritoriji cele Srbije, sertifikat koji izdajemo polaznicima je priznat kako od strane navedene službe, tako i od strane brojnih poslodavaca. Polaznici obuke stiču teoretska i praktična znanja koja su od neprocenjivog značaja u obavljanju ovog posla.

Kurs za knjigovođe je koncipiran po sistemu usvajanja sadržaja od jednostavnijih ka složenijim. Dakle, na samom početku, polaznici usvajaju elementarne pojmove i osnove vođenja poslovnih knjiga, dok se na naprednom nivou akcenat stavlja na praktični deo koji u potpunosti odgovara radu u knjigovodstvenoj agenciji, na originalnoj dokumentaciji. Na samom kraju obuke, polaznici prolaze i deo praktične obuke koji obuhvata rad na računaru, u knjigovodstvenom programu.

Po položenom završnom ispitu, svakom polazniku se izdaje sertifikat kojim se potvrđuje da je stručno osposobljen za obavljanje poslova knjigovođe. Na ovaj način, lica koja nisu dovoljno kvalifikovana, ili žele da se prekvalifikuju, stiču mogućnost da rade u oblasti knjigovodstva.

Cena: na upit

Prijavite se na ovu obuku za zanimanje preko naše online forme –>

Kvalifikacija: Sertifikat A1

Trening paket: Osnovni i napredni kurs za knjigovođu Broj časova: 140 (70+70)

Oblast programa: Ekonomija, pravo i administracija

Karijerne mogućnosti i opis kursa:

Za svakog pojedinca od posebnog su značaja ona znanja koja spadaju u grupu dodatnih veština i sposobnosti, a stiču se nevezano od redovnog školovanja. Upravo ona na neki način određuju mogućnost da se napreduje u karijernom smislu.

Kurs knjigovodstva namenjen je onim kandidatima koji imaju srednju, višu ili visoku stručnu spremu, a žele samostalno da započnu poslovanje u oblasti knjiovodstva, ili ga rade u okviru neke matične firme, ali bez tuđe asistenicje. Ova obuka spada u kategoriju prekvalifikacija i obuhvata 140 školskih časova.