Kragujevac NS Pro Group 

Adresa: Nikole Pašića 37 Ulaz 1, stan 4
Telefoni: 063/10-33-473; 034/354-989
E-mail: kragujevac@nsprogroup.edu.rs
FB: NS Pro Group Kragujevac

Ono po čemu se ističemo

Kažu da možete promeniti svet obrazovanjem i da je to nešto što vam niko ne može oduzeti.

Locirana u strogom centru grada,na adresi Nikole Pašića 37,ulaz 1,stan 4,  nalaze se učionice NS PRO GROUP. Kursevi stranih jezika za decu i odrasle, informatičko-poslovni programski paketi, kursevi prekvalifikacija – dodatno obrazovanje i usavršavanje uz kvalitetnu nastavu je baza naše poslovne jedinice u Užicu.

U samom centru grada, naići ćete na vedar duh, dobru energiju i stručan kadar koji se konstantno usavršava i nalazi nove i sve bolje načine primene nastavnih sredstava i obrazovnih metoda.

NOVOSTI U FILIJALI KRAGUJEVAC NS PRO GROUP

Godišnji kursevi NEMAČKOG JEZIKA za decu
Nastavu drže profesori i predavači sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom.

Godišnji kursevi ENGLESKOG JEZIKA za decu, sa nastavom usklađenom sa školskim programom.

Godišnji kursevi FRANCUSKOG JEZIKA za osnovce i srednjoškolce.

Individualni časovi matematike i srpskog jezika za osnovce i srednjoškolce.

Kursevi engleskog jezika

Opšti i poslovni kursevi kao i specijalizovani/pripremni kursevi za međunarodno priznate ispite (LCCI, FCE, CEA, CPE, TOEFL, IELTS).

Engleski jezik za odrasle

Opšti kursevi engleskog jezika za odrasle prilagođeni su potrebama polaznika kao što su aktuelni događaji u zemlji i svetu, svakodnevne aktivnosti, karijera, putovanja, prezentacijske veštine i drugo. Engleski jezik je danas sinonim modernog društva i zvanični je jezik u 45 zemalja sveta. Poslednjih godina je mnogo dobio na značaju u gotovo svim oblastima znanja, naročito zbog dostupnosti sadržaja na tom jeziku.

U Centru za edukaciju NS PRO GROUP pružamo mogućnost svim zainteresovanim kandidatima da se uz kvalitetnu literaturu kompetentan kadar pripreme za polaganje jednog od međunarodno priznatih ispita iz opšteg i poslovno/pravnog engleskog jezika. Zahvaljujući radu u malim grupama stvara se mogućnost da svi polaznici imaju mogućnosti da dođu do izražaja.

Kursevi nemačkog jezika

Opšti i poslovni kursevi kao i specijalizovani/pripremni kursevi za međunarodno priznate ispite (Goethe, Telc, ÖSD).

Nemački jezik za odrasle

18 godina iskustva u podučavanju i preko 10.000 zadovoljnih polaznika su kruna našeg predanog rada!

Centar za edukaciju NS Pro Group je licencirani ispitni centar za polaganje TELC međunarodno priznatih ispita od 1. jula 2016 godine. ( https://www.telc.net/ ) koji najmanje jednom mesečno organizuje polaganje u ispitnim centrima u Novom Sadu, Užicu, Beogradu i Nišu.

TELC sertifikat potvrđuje potpunu kompetentnost i poznavanje određenog nivoa stranog jezika.

TELC sertifikati uživaju visok ugled u svetu i priznati su u svim zemljama nemačkog govornog područja kao neophodan uslov za odlazak, školovanje , spajanje porodice ili rad u Nemačkoj.

 

Ponosni smo na polaznike Centra za edukaciju NS PRO GROUP koji su polagali za TELC sertifikate za nivoe A2, B1, B2, B1-B2 Pflege I B2-C1 Medizin i ostvarili sjajnu prolaznost od 84%!!!

Ispiti za koje se možete spremati u Centru za edukaciju Ns Pro Group Kragujevac su:

 • TELC Start Deutsch A1
 • TELC Start Deutsch A2
 • TELC Zertifikat Deutsch B1
 • TELC Deutsch B2
 • TELC Deutsch C1
 • TELC Deutsch Pflege B1-B2
 • TELC Deutsch Medizin B2

Nastavu nemačkog jezika drže isključivo licencirani profesori i ispitivači Centra za edukaciju NS PRO GROUP!

Pripremni časovi za polaganje međunarodnih ispita

U prostorijama Centra za edukaciju Ns Pro Group Kragujevac možete lično ili online pohađati pripremnu nastavu za izlazak na TELC ispite od A2-C1 nivoa.

Kursevi koje možete slušati u Centru za edukaciju Ns Pro Group Kragujevac su:

Stručni kursevi nemačkog jezika:

B1/B2 Pflege (namenjeni licima medicinske struke) i B2/C1 Medizin (namenjeni lekarima) koji nakon polaganja međunarodno priznatog TELC ispita poseduju diplomu poznavanja stručnog nemačkog jezika koja je priznata od strane svih državnih službi nadležnih za nostrifikaciju diploma, odnosno Anerkennung.

Opšti kursevi nemačkog jezika:

Od A1-C1 nivoa namenjeni za sve struke od studenata, vozača, gerontodomaćica do lekara i drugih.

Individualni kursevi nemačkog jezika (u prostorijama Centra za edukaciju ili putem online nastave) od A1-C1 nivoa obuhvataju:

 • Besplatnu proveru znanja
 • Iskusnog profesora ili ispitivača sa međunarodnom licencom
 • Termine po želji i u dogovoru sa predavačem
 • Brzo i efikasno učenje
 • Mentorski rad
 • Udžbenik i vežbe usklađene prema potrebama kandidata

Licencirani profesori i ispitivači garantuju prolaznost na ispitima svim polaznicima koji uspešno prođu našu ciljanu pripremu i polože sve testove kojima raspolažu isključivo ispitni centri.

FSP ispit – ekskluzivno u ispitnom centru NS PRO GROUP

TELC-Ispitni centar NS PRO GROUP Beograd je jedini ispitni centar van granica Nemačke koji je dobio dozvolu za organizaciju i izvođenje ispita FSP.

Kandidati se mogu spremati za ispit putem online nastave (Skype, Zoom, Viber) ili u ispitnom centru Beograd.

FSP je ispit poznavanja medicinskog stručnog jezika za dobijanje stalne radne dozvole (Approbation) i priznat je u republikama Hessen, Saarland i Schleswig-Holstein.

Tačan pregled po republikama se nalazi na sajtu Marburger Bund (Nemačko udruženje lekara):

https://www.marburger-bund.de/bundesverband/service/auslaendische-aerzte/foreign-physicians

i to na stranici posvećenoj lekarima iz inostranstva:

https://www.marburger-bund.de/bundesverband/service/auslaendische-aerzte/foreign-physicians/faqs-auslaendische-aerzte

gde se u tekstu pod brojem 21 nalazi informacija: „Deutschkenntnisse – Anforderungen in den Bundesländern für die Approbationserteilung“ – čiji sadržaj je dostupan u PDF formatu.

Što se tiče ispita u Beogradu, on je identičan sa ispitom koji se polaže na centralnim ispitnim terminima u Frankfurtu. Ispitna komisija dolazi iz Frankfurta i čine je dva ispitivača: jedan lekar – ispitivač i jedan ispitivač nemačkog jezika.

Svaki kandidat (bez obzira gde je stekao znanje i čiji je državljanin) ima potpuno pravo izlaska na TELC ispite u ispitnom centru Ns Pro Group.

Kursevi za decu

Engleski i nemački jezik za decu uzrasta od 3 do 7 godina i za osnovce i decu uzrasta od 7 do 14 godina traju 10 meseci, odnosno obuhvataju jednu školsku godinu. Časovi se održavaju dva puta nedeljno po 45 odnosno po 60 minuta u terminim dogovorenim sa roditeljima. Termini koji su se ustalili su oni od 17 časova, odnosno oni koji ne remete školske aktivnosti dece.

Svaki predavač prati rad i napredak dece tokom kursa i ukoliko je potrebno dodatno radi sa decom i pomaže oko gradiva u školi.

Kursevi su koncipirani na aktivnosti koje zahtevaju komunikaciju, rešavanje izazova – zadataka, rad na projektima uz korišćenje pisanja i gramatike, naravno, usklađene sa uzrastom dece sa ciljem da motivišu polaznika (dete) na samostalno i verodostojno korišćenje jezika.

Deca u toku kursa imaju testove napretka, dok po završetku polažu test koji obuhvata sve nastavne jedinice rađene u toku godine i koji su pokazatelj da li je i koliko dete usvojilo i savladalo program, što je cilj i predavača i NS PRO GROUP. Usvojeno znanje deca dele i sa roditeljima na završnoj priredbi uz dobijanje sertifikata dostignutog nivoa poznavanja stranog jezika.

Kurs knjigovodstva Kragujevac NS Pro Group

Kurs je koncipiran tako da obuhvata dva podnivoa, početni i napredni, i svaki se sastoji od 70 školskih časova. Nakon odslušanog početnog nivoa i položenog završnog ispita, polazniku se izdaje uverenje o pohađanju istog, dok se posle naprednog nivoa polazniku izdaje diploma o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova knjigovođe, sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću, ili otvoriti samostalnu agenciju za vođenje poslovnih knjiga.Na nastavi se radi teorijski i praktični deo, koji podrazumeva rad u knjigovodstvenom programu. UPIS U TOKU!

Poštovani polaznici,

Želimo Vam dobrodošlicu, ugodan boravak i prijatno druženje tokom kursa u našoj školi. Verujemo da ste izabrali pravi kurs za Vas. Ukoliko se još dvoumite ili su Vam potrebne dodatne informacije, pozovite nas! Na raspolaganju Vam je naš stručan tim koji će Vas posavetovati i pomoći da napravite pravi izbor i postanete zadovoljan korisnik naših usluga.

Bojan D. Stanojević, Direktor