Kragujevac NS Pro Group 

Adresa: Nikole Pašića 37 Ulaz 1, stan 4
Telefoni: 063/10-33-473; 034/354-989
E-mail: kragujevac@nsprogroup.edu.rs
FB: NS Pro Group Kragujevac

Kragujevac NS Pro Group

Poštovani polaznici,

Želimo Vam dobrodošlicu, ugodan boravak i prijatno druženje tokom kursa u našoj školi. Verujemo da ste izabrali pravi kurs za Vas. Ukoliko se još dvoumite ili su Vam potrebne dodatne informacije, pozovite nas! Na raspolaganju Vam je naš stručan tim koji će Vas posavetovati i pomoći da napravite pravi izbor i postanete zadovoljan korisnik naših usluga. Najsvežije informacije o svim aktivnostima u našem Centru za edukaciju u Kragujevcu pročitajte u nastavku ove stranice.

Bojan D. Stanojević, Direktor

Ono po čemu se ističemo

Kažu da možete promeniti svet obrazovanjem i da je to nešto što vam niko ne može oduzeti.

Locirana u strogom centru grada,na adresi Nikole Pašića 37,ulaz 1,stan 4,  nalaze se učionice NS PRO GROUP. Kursevi stranih jezika za decu i odrasle, informatičko-poslovni programski paketi, kursevi prekvalifikacija – dodatno obrazovanje i usavršavanje uz kvalitetnu nastavu je baza naše poslovne jedinice u Užicu.

U samom centru grada, naići ćete na vedar duh, dobru energiju i stručan kadar koji se konstantno usavršava i nalazi nove i sve bolje načine primene nastavnih sredstava i obrazovnih metoda.

NOVOSTI U FILIJALI KRAGUJEVAC NS PRO GROUP

Godišnji kursevi NEMAČKOG JEZIKA za decu
Nastavu drže profesori i predavači sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom.

Godišnji kursevi ENGLESKOG JEZIKA za decu, sa nastavom usklađenom sa školskim programom.

Godišnji kursevi FRANCUSKOG JEZIKA za osnovce i srednjoškolce.

Individualni časovi matematike i srpskog jezika za osnovce i srednjoškolce.

Kursevi engleskog jezika

Opšti i poslovni kursevi kao i specijalizovani/pripremni kursevi za međunarodno priznate ispite (LCCI, FCE, CEA, CPE, TOEFL, IELTS).

Engleski jezik za odrasle

Opšti kursevi engleskog jezika za odrasle prilagođeni su potrebama polaznika kao što su aktuelni događaji u zemlji i svetu, svakodnevne aktivnosti, karijera, putovanja, prezentacijske veštine i drugo. Engleski jezik je danas sinonim modernog društva i zvanični je jezik u 45 zemalja sveta. Poslednjih godina je mnogo dobio na značaju u gotovo svim oblastima znanja, naročito zbog dostupnosti sadržaja na tom jeziku.

U Centru za edukaciju NS PRO GROUP pružamo mogućnost svim zainteresovanim kandidatima da se uz kvalitetnu literaturu kompetentan kadar pripreme za polaganje jednog od međunarodno priznatih ispita iz opšteg i poslovno/pravnog engleskog jezika. Zahvaljujući radu u malim grupama stvara se mogućnost da svi polaznici imaju mogućnosti da dođu do izražaja.

Kursevi nemačkog jezika

Opšti i poslovni kursevi kao i specijalizovani/pripremni kursevi za međunarodno priznate ispite (Goethe, Telc, ÖSD).

Nemački jezik za odrasle

Opšti kursevi nemačkog jezika prilagođeni su zahtevima Zajedničkog referentnog okvira za jezike Saveta Evrope CEF i obuhvataju učenje svih jezičkih veština (čitanje, pisanje, slušanje i govor). Završnim ispitom vrši se provera svih nabrojanih segmenta koji se na sertifikatu našeg Centra za edukaciju ocenjuju numerički. Sertifikat pokazuje u kojoj meri polaznik vlada svakom od nabrojanih jezičkih veština i pokazatelj je njegove opšte pripremljenosti za polaganje na nekom od priznatih instituta za nemački jezik.

Stručni tim profesora vrši konstantnu evaluaciju nastavnog rada, čime se postiže konstantno unapređivanje nastavnog procesa.

Medicinski nemački jezik

Centar za edukaciju NS Pro Group održava kurseve nemačkog jezika pod nazivom „StartPFLEGE“. Ovi kursevi se održavaju za polaznike medicinske struke i orijentisani su prema standardima i propisima stručno-poslovnih kurseva nemačkog jezika, kakvi se u Nemačkoj sprovode u okviru ESF-BAMF programa.

Karakteristike kursa:

– Kursevi su priprema za stručno-specifični ispit nemačkog jezika ispitnog centra TELC pod nazivom B1-B2

PFLEGE.

– TELC sertifikati su zvanično priznati u Nemačkoj, a sertifikate za medicinski nemački jezik izdaje jedino ispitni centar TELC.

– Kursevi su tipski, sa intenzitetom od 16 do 50 časova na mesečnom nivou. Sa najvećem intenzitetu nastave na mesečnom nivou (od 50 časova), moguće je da polaznik koji je apsolutni početnik u roku od šest meseci dostigne B1 nivo poznavanja nemačkog jezika.

– Postoji velika potražnja za medicinskim kadrom svih struka.

– Medicinski nemački jezik je specijalizovan kurs, za koji se koristi odgovarajući nastavni materijal koji je prilagođen planu i programu za ovaj vid obuke.

Pomoć polaznicima kursa

Centar za edukaciju NS Pro Group, pomaže svima koji pohađaju medicinski nemački jezik i koji imaju za cilj da nastave život i rad u Nemačkoj. Pomoć se realizuje na sledeći način:

– NA TERITORIJI CELE SRBIJE organizujemo polu intenzivne i intenzivne kurseve medicinskog nemačkog jezika od nivoa A1 do B1; (znanje nemačkog jezika na nivou B1 je glavni preduslov za rad u zdravstvenim ustanovama, uz prednost radnog iskustva u struci),

– nudimo mogućnost pripreme i polaganja ispita B1-B2- Pflege Telc

– pružamo pomoć u sastavljanju radnih biografija, u komunikaciji između polaznika i zdravstvenog centra

– priprema polaznika, tokom nastave, za rad i život u Nemačkoj (davanje korisnih informacija iz realnog života, pomoć u pripremi za boravak u Nemačkoj)

Kursevi za decu

Engleski i nemački jezik za decu uzrasta od 3 do 7 godina i za osnovce i decu uzrasta od 7 do 14 godina traju 10 meseci, odnosno obuhvataju jednu školsku godinu. Časovi se održavaju dva puta nedeljno po 45 odnosno po 60 minuta u terminim dogovorenim sa roditeljima. Termini koji su se ustalili su oni od 17 časova, odnosno oni koji ne remete školske aktivnosti dece.

Svaki predavač prati rad i napredak dece tokom kursa i ukoliko je potrebno dodatno radi sa decom i pomaže oko gradiva u školi.

Kursevi su koncipirani na aktivnosti koje zahtevaju komunikaciju, rešavanje izazova – zadataka, rad na projektima uz korišćenje pisanja i gramatike, naravno, usklađene sa uzrastom dece sa ciljem da motivišu polaznika (dete) na samostalno i verodostojno korišćenje jezika.

Deca u toku kursa imaju testove napretka, dok po završetku polažu test koji obuhvata sve nastavne jedinice rađene u toku godine i koji su pokazatelj da li je i koliko dete usvojilo i savladalo program, što je cilj i predavača i NS PRO GROUP. Usvojeno znanje deca dele i sa roditeljima na završnoj priredbi uz dobijanje sertifikata dostignutog nivoa poznavanja stranog jezika.

Kurs knjigovodstva Kragujevac NS Pro Group

Kurs je koncipiran tako da obuhvata dva podnivoa, početni i napredni, i svaki se sastoji od 70 školskih časova. Nakon odslušanog početnog nivoa i položenog završnog ispita, polazniku se izdaje uverenje o pohađanju istog, dok se posle naprednog nivoa polazniku izdaje diploma o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova knjigovođe, sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću, ili otvoriti samostalnu agenciju za vođenje poslovnih knjiga.Na nastavi se radi teorijski i praktični deo, koji podrazumeva rad u knjigovodstvenom programu. UPIS U TOKU!