Centar za edukaciju NS Pro Group garantuje da će svako od stručnih zvanja koje steknete u našem Centru, biti priznato kako u Srbiji, tako i na međunarodnom nivou. I na taj način pored ostalih prednosti olakšati profesionalno i akademsko usavršavanje.

ISPITNI CENTAR

Centar za edukaciju NS Pro Group je licencirani ispitni centar za polaganje TELC međunarodno priznatih ispita od 1. jula 2016 godine. (www.telc.net)

Sa preko 45 godina iskustva na polju edukacije, TELC nudi polaganje ispita stranih jezika koji su zasnovani na CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) – evropskom standardu koji definiše veštine poznavanje stranih jezika. Licence koje izdaje su u svetu priznate.

TELC nudi polaganje ispita koji obuhvataju šest nivoa poznavanja jezika (A1 – C1) i to za: opštu upotrebu, obrazovanje (škole i univerziteti), posao (poslovni i specijalizovani ispiti za posao/karijeru) i ispite namenjene onima kojima je potreban nemački na nemačkom govornom području.

Kvalitet ovih testova garantuje ALTE – asocijacija evropskih ispitivačkih centara za strane jezike.

Pripremni kursevi Centra za edukaciju NS Pro Group za polaganje ispita nemačkog jezika – opštih i specijalizovanih za polaznike medicinske struke, omogućuju da se na kvalitetan način spremite za polaganje, dobijete sve neophodne informacije, da polažete u samom Centru za edukaciju NS Pro Group i steknete TELC sertifikat.

TELC sertifikat potvrđuje potpunu kompetentnost i poznavanje određenog nivoa stranog jezika. Ukoliko vam je cilj odlazak u Nemačku, važno je znati da je TELC priznat u svim pokrajinama u Nemačkoj.

british-council-300x85

BRITISH COUNCIL

British Council (Britanski savet) povezuje ljude širom sveta sa mogućnostima učenja i kreativnim pristupima učenju jezika u Velikoj Britaniji. Bez obzira da li želite da učite ili predajete engleski, polažete ispite, studirate u Velikoj Britaniji ili saznate šta radimo u oblastima umetnosti i obrazovanja, došli ste na pravo mesto.

Pripremni kursevi Centra za edukaciju NS PRO GROUP za polaganje nekog iz širokog spektra ispita koje pruža British Council omogućuju da se na kvalitetan način što lakše spremite za ovakav izazov.

British Council organizuje polaganje Kembridžovih ispita iz:

opšteg engleskog jezika
poslovnog engleskog jezika
ispite engleskog jezika za decu
kao i ispite za za nastavnike engleskog kao stranog jezika

IELTS (International English Language Testing System / Međunarodni sistem za testiranje znanja engleskog jezika) je najpopularniji test znanja engleskog jezika u svetu. Svake godine više od 1,7 miliona ljudi polaže ovaj test.

IELTS je jedan od najšire prihvaćenih ispita engleskog jezika koji omogućava procenu vaših komunikacionih veština kroz razgovor sa stručnim ispitivačem.
Priznat je u preko 8.000 organizacija širom sveta, a prošle godine preko 2 miliona IELTS testova polagali su kandidati širom sveta.

Popularne destinacije za studente iz Srbije su Velika Britanija, Australija, Sjedinjene Američke Države i Kanada.

ecdl-Foundation-logo

ECDL (European Computer Driving Licence)

ECDL (ICDL) služi za sticanje veština neophodnih za rad na računaru i u svetu informatike. ECDL je standard kojim se na nivou EU i celog sveta definiše jedinstven okvir osnovnih informatičkih znanja i veština krajnjih korisnika računara.
ECDL licence se danas koriste u 150 zemalja i na 40 svetskih jezika. Ovim sertifikatom njegov vlasnik dokazuje svoju kompetentnost za korišćenje personalnog računara i osnovnih programskih aplikacija u svim prilikama.

ECDL licence

Centar za edukaciju NS Pro Group Novi Sad je autorizovani ECDL test centar još od 2003. godine, odnosno od samog početka rada ECDL fondacije na teritoriji naše zemlje. ECDL (European Computer Driving Licence) je nezavisan standard kojim se na nivou EU i celog sveta definiše jedinstven okvir osnovnih informatičkih znanja i veština krajnjih korisnika računara.
ECDL sertifikat potvrđuje da je vlasnik sertifikata u potpunosti kompetentan za korišćenje personalnog računara i osnovnih programskih aplikacija u svakodnevnom radu na poslu i kod kuće. Više informacija možete dobiti na ovom sajtu.

LCCI međunarodne kvalifikacije (LCCI International Qualifications from EDI)

Međunarodne kvalifikacije LCCI su priznate u mnogim zemalja širom sveta. LCCI kvalifikacije se nude kroz stalno rastuću mrežu od preko 4.000 centara u svetu. Te nudi ponudu značajnih resursa za učenje i online administraciju.
Oko 500.000 LCCI kvalifikacija se svake godine dodeljuju širom sveta. Ovi stručni sertifikati pružaju veoma dobru priliku za zaposlenje i profesionalnu karijeru. Prvenstveno pruža mogućnosti mladim ljudima koji su zaposleni ili bi želeli da se zaposle u svetskim kompanijama.

Polaganje LCCI ispita

Kandidati za polaganje LCCI ispita žele da sticanjem potvrde o svojim jezičkim kompetencijama iz poslovnog engleskog, poboljšaju svoje šanse za prijem na fakultete i koledže u inostranstvu. LCCI kvalifikacije/diplome su međunarodno priznate, i pored oblasti kao što su međunarodno poslovanje, finansije i marketing, i kao dokaz o poznavanju engleskog jezika.

Usklađene sa zajedničkim evropskim standardom (CEFR) LCCI kvalifikacije zastupaju opšti engleski jezik, poslovni engleski jezik (industrija, trgovina, turizam, finansije) kao i engleski jezik za predavače engleskog kao stranog jezika. Više informacija možete pročitati u sledećem dokumentu „English Language Qualifications“.

U Centru za edukaciju NS PRO GROUP možete se pripremati za polaganje ispita za dobijanje diplome Londonske privredne komore LCCI International Qualifications, skraćeno LCCI i time zakoračite u akademski svet.

hipo-licence

International English Language Competition  („Global Hippo Association”)

Udruženje “Global Hipo” je udruženje osnovano radi unapređivanja jezičke svesti, edukacije dece i mladih o značaju učenja stranih jezika. Ono organizuje aktivnosti edukacije predavača, kao i organizovanja takmičenja iz oblasti stranih jezika.

U saradnji sa Global Hippo, NS PRO GROUP svake godine učestvuje u međunarodnom takmičenju iz engleskog jezika za učenike. Time svojim polaznicima pruža širenje svesti o mogućnostima koje donosi poznavanje engleskog jezika. Pruža im dugoročno ulaganje u sebe i upoznavanje drugih kultura i društvenih različitosti.

Svi učesnici takmičenja dobijaju uverenje o polaganju, dok finalisti zaslužno dobijaju Pearson LCCI JETSET serifikate.

Nešto više o ovogodišnjem takmičenju pročitajte u zvaničnoj brošuri.