kursevi engleskog jezika

Engleski jezik

Poznavanje engleskog jezika je neophodno svim uzrastima, pošto je u najvećem delu sveta u kome živimo i gde se krećemo, znanje engleskog jezika uslov za bilo kakvu komunikaciju sa inostranstvom. U poslovnom svetu engleski jezik je osnovni i prvi jezik koji treba da se poznaje da bi se uopšte bilo ko mogao zaposliti.
Starosne granice za kurs jezika ne postoje!

Prednosti učenja u našem Centru za edukaciju, tj. školi stranih jezika:

  • Rad u malim grupama do 8 polaznika
  • Stručni, posvećeni i ljubazni profesori koji su tu za Vas da vam na najbolji način omoguće lakše i usprešnije savladavanje gradiva
  • Prijatan ambijent škole, u kome se osećate veoma prijatno i gde vam dolazak na nastavu predstavlja zadovoljstvo
  • Aktuelna i moderna literatura stranih renomiranih izdavača
  • Pristupačne cene kurseva
  • Kursevi engleskog jezikasu koncipirani su tako da se akcenat stavlja na usvajanje gramatike putem konverzacije.
  • Gramatika se usvaja uz maksimalno izbegavanje klasičnog školskog učenja.
  • Nastava može biti intenzivna, poluintenzivna i standardna u zavisnosti od potrebe same grupe ili pojedinca.

LCCI i British Council – LCCI standard

Centar za edukaciju NS Pro Group Novi Sad, od maja 2012. godine pruža mogućnost polaganja međunarodno priznatih ispita prema LCCI standardu. Spisak ovlašćenih test centara možete pogledati na sajtu Britanskog saveta. LCCI sertifikat omogućava polaznicima učenje jezika i sticanje veština pohađanjem specijalizovanih poslovnih kurseva. Specijalizovani poslovni kursevi im pružaju sve jezičke kompetencije neophodne za poslovni svet.

CEF klasifikacija predviđa tri grupe poznavanja engleskog jezika:

A – Kandidat početnik (Može da razume i koristi svakodnevne izraze i fraze. Zna da se predstavi, da postavi pitanja i odgovori na ista. Ospobljen je za jednostavnu komunikaciju).

B – Napredni kandidat (Polaznik je u stanju je da razume bitne delove jasnih poruka na standardizovanom jeziku o svakodnevnim temama. Može da se snađe u većini situacija, sastavlja jednostavne i logične tekstove na njemu poznate teme. U stanju je da opiše događaje, iskustva, želje i da obrazlaži svoje mišljenje ili planove).

C – Samostalni kandidat (Izražava se tečno bez poteškoća koristeći bogat fond reči. Osposobljen je da koristi nemački jezik u svim segmetnima života. Pismeno se izražava sa lakoćom, i sastavlja dobro struktuirane tekstove o složenim temama).

U skladu sa ovom podelom,Centar za edukaciju NS Pro Group Novi Sad organizuje šest nivoa kurseva engleskog jezika, i to A1, A2, B1, B2 C1 i C2.

Kursevi engleskog jezika za velike i male - porodični paket

woman in teal t-shirt sitting beside woman in suit jacket

Opšti kursevi engleskog jezika ( grupna, poluindividualna i individualna nastava)

Podrazumevaju teme vezane za opšte životne situacije i postepeno uvode polaznike u sve jezičke veštine i prilagođeni su potrebama polaznika. U Centru za edukaciju NS Pro Group, ovi kursevi se odvijaju u skladu sa svim zahtevima koje predviđa zajednički referentni okvir za strane jezike Saveta Evrope – CEF.

 

Prijavite se na kurs iz engleskog jezika preko naše online prijave –>

Pre upisa na bilo koji od kurseva engleskog jezika (osim prvog nivoa) u našoj školi, neophodno je uraditi ulazni test, kojim se određuje aktuelni nivo Vašeg znanja.
Tokom kursa: Časovi se održavaju u  malim grupama, parovima ili individualno.

Organizuju se progres testovi koji ukazuju na stepen savladanosti prethodno obrađenih sadržaja.
Završni ispit obuhvata sve jezičke veštine (pismeni deo koji testira gramatiku i vokabular kao i sposobnost pismenog izražavanja, test slušanja i razumevanja govora, i usmeni deo koji testira sposobnost adekvatne upotrebe jezika i komunikacije na stranom jeziku). Opšti kursevi engleskog jezika ovim dobijaju svoju završnicu ali i polaznu osnovu za dalje usavršavanje.

Kursevi engleskog jezika za decu od mlađeg predškolskog uzrasta pa na dalje! ( grupna nastava)

Programi za engleski jezik za decu je za decu mlađeg i starijeg predškolskog uzrasta. Programi su osmišljeni tako da se sve aktivnosti odvijaju kroz igru, pokret, pesmu. Dakle korišćenjem pedagoških metoda u nastavnom radu. Deca na ovaj način usvajaju osnovne jezičke strukture i leksiku, u meri predviđenoj za njihov uzrast.

 

Poslovni kurs engleskog jezika (kursevi za preduzeća kroz grupnu ili individualnu nastavu)

Poslovni kursevi engleskog jezika ili “kursevi za preduzeća”, organizuje se u skladu sa potrebama kandidata individualno, ili u manjim grupama, u Vašim ili našim prostorijama.

Опис није доступан.

Engleski jezik online ( grupna, poluindividualna I grupna nastava)

Engleski jezik online (Skype, Zoom, Viber ) veoma je pogodan način za učenje engleskog jezika i stranih jezika uopšte. Klasični kursevi engleskog jezika nemaju dovoljnu prilagodljivost potrebama savremenog čoveka kome je online komunikacija postala sastavni deo poslovanja i pa i privatnog života.
Zbog veoma zgusnutog rasporeda obaveza na poslu i kod kuće, većina polaznika nekog od kurseva stranih jezika, biraju baš ovaj način obuke pošto se on u potpunosti prilagođava potrebama samog polaznika.

Kontaktirajte nas putem mejla:

Telefoni: 021/422-003, 422-004

Email: info@nsprogroup.edu.rs

Adresa: Železnička 4, 21000 Novi Sad, Srbija

Viber: 060/0422004

Communication, contact, facebook, friends, media, online, social iconCONTACT — NORRIS NUTS | Instagram logo, Instagram icons, Social ...Mike Cornstubble - mcornstu.net