kurs ruskog jezikaPriprema kandidata za polaganje međunarodno priznatih ispita kroz kurs ruskog jezika.

Kurs ruskog jezika omogućava zainteresovanim kandidatima da s lakoćom savladaju opšte elemente ovog jezika i svoje znanje dovedu do onog nivoa koji je neophodan za aktivno pismeno i usmeno izražavanje u različitim životnim i poslovnim situacijama.

Kursevi su opšteg karaktera, a nastavni planovi usklađeni sa zahtevima CEFR-a (Common Europian Framework of Reference for Languages) i pripremaju kandidate za polaganje međunarodno priznatih ispita.

Kursevi ruskog jezika odvijaju se kroz individualnu nastavu, rad u paru ili grupni rad. Grupe obuhvataju maksimalno osam kandidata, što omogućava aktivno i ravnopravno učestvovanje svih polaznika u nastavnom procesu.

Prijavite se na kurs iz ruskog jezika preko naše online prijave –>

Nivoi koje moguće pohađati su:

– A1 Эlementarnый urovenь
– A2 Predporogovый (bazovый) urovenь
– V1 Porogovый urovenь
– V2 Postporogovый urovenь
– S1 Urovenь kompetentnogo vladeniя

– S2 Urovenь nositelя яzыka

Kursevi ruskog jezika su priprema za polaganje za međunarodno priznate sertifikate ruskog jezika Instituta Puškin, Moskva.

Ruski za velike i male - porodični paket