kurs norveškog jezikaKurs norveškog jezika koji se održavaj u Centru za edukaciju NS Pro Group Novi Sad, obezbeđuju kandidatima da steknu sve nivoe potrebnih znanja za turističku posetu, iseljenje u Norvesku, ili život i zaposlenje (posao) u Norveškoj.

Kurs norveškog jezika, koncepcija i organizacija

Kursevi norveškog jezika su koncipirani tako da pripremaju kandidate za međunarodno priznate ispite, vežbajući sve jezičke veštine. Nastava se održava kroz blokove, na kojima se poseban akcenat stavlja na samu pripremu za izlazak na ispit.

Svi kursevi norveškog su konverazcijskog tipa, što omogućava polaznicima koji nemaju potrebe za priznatim sertifikatima da koriste jezik u sopstvenoj režiji prema ličnim potrebama, u brojnim životinim situacijama.

Kako naučiti norveški jezik

Nastavu je moguće pohađati u svim centrima NS Pro Group-a, kao i putem Skype-a, na zahtev.

Prijavite se na kurs iz norveškog jezika preko naše online prijave –>

Opšti kurs norveškog jezika – nazivi ispita

Norskprøve 1 – najčešće nije potreban za dokazivanje poznavanja jezika.

        -||-      2 – test je namenjen kandidatima koji su završili ceo početni kurs norveškog (dakle A1 i A2) po programu På vei i podrazumeva: slušanje, razumevanje, čitanje, pisanje i usmeno saopštavanje kraćih dijaloga i tekstova vezanih za jednostavne životne teme.

        -||-      3 – (B1) je namenjen kandidatima koji su pohađali srednji kurs norveškog po programu Stein på stein i podrazumeva: slušanje, razumevanje, čitanje, pisanje i usmeno izražavanje u okviru šireg dijapazona tema vezanih za posao, školovanje i razne druge aktivnosti, Ovaj nivo znanja je potreban kao preduslov za dobijanje većine poslova u javnom sektoru.

Bergentesten – (B2) test namenjen je kandidatima koji su pohađali viši kurs norveškog ( po programu Her på berget ) i podrazumeva sledeća jezička znanja: slušanje i razumevanje dužih izlaganja i argumentacije na manje poznate teme, jasno, tečno i argumentovano obrazlaganje sopstvenih stavova na zadate teme u diskusiji. Ovaj nivo je potreban kao preduslov za upis ili nastavak studija u Norveškoj.

Korisni linkovi:

Službeni sajt Norveške za Srbiju
Kursevi stranih jezika | NS PRO GROUP | Novi Sad

Ispiti norveškog jezika

Podrazumevaju sledeće nivoe: (A1, Norskprøve 1), (A2, Norskprøve 2), (B1, Norskprøve 3) i (B2, Norskprøve – høyere nivå, ili Bergenstesten).

Ispiti obuhvataju sve jezičke veštine čija se provera vrši kroz usmeni i pismeni deo polaganja.

Kursevi su koncipirani tako da pripremaju kandidate za međunarodno priznate ispite, vežbajući sve jezičke veštine. Nastava se održava kroz blokove, na kojima se poseban akcenat stavlja na samu pripremu za izlazak na ispit.

Ocenjivanje ispita vrši se prema jedinstvenom ključu, dok se usmeni deo polaže uvek u paru, i ocenjuje se u centru u kom se i polaže.

Postoji mogućnost parcijalnog polaganja navedenih ispita.

Jedine zvanično priznate sertifikate kojima se dokazuje poznavanje norveškog jezika izdaje komisija Norsk språktest.

Porodični paket - Norveški za celu porodicu