Norway Fjord Norwegian Flag Landscape | Global Trade Review (GTR)Kurs norveškog jezika koji se održava u Centru za edukaciju NS Pro Group Novi Sad, obezbeđuju kandidatima da steknu sve nivoe potrebnih znanja za turističku posetu ili život i zaposlenje (posao) u Norveškoj.

Koncepcija i organizacija kursa

Kursevi su koncipirani tako da pripremaju kandidate za međunarodno priznate ispite, vežbajući sve jezičke veštine. Nastava se održava kroz blokove, na kojima se poseban akcenat stavlja na samu pripremu za izlazak na ispit.

Svi kursevi norveškog su konverazcijskog tipa, što omogućava polaznicima koji nemaju potrebe za priznatim sertifikatima da koriste jezik prema ličnim potrebama, u brojnim životinim situacijama.

Опис није доступан.Online nastava norveškog jezika

Naučite norveški jezik kroz online nastavu koja je moguća putem Zoom, Skype i Viber aplikacije. Iskoristite prednosti online nastave gde Vam mesto više nije prepreka! Dok ste na putovanju ili ležite u svom udobnom krevetu, uštedite svoje vreme i izaberite mesto koje Vama najviše odgovara za učenje!

 

Prijavite se na kurs iz norveškog jezika preko naše online prijave –>

Opšti kurs norveškog jezika – nazivi ispita

Norskprøve 1 – najčešće nije potreban za dokazivanje poznavanja jezika.

        -||-      2 – test je namenjen kandidatima koji su završili ceo početni kurs norveškog (dakle A1 i A2) po programu På vei i podrazumeva: slušanje, razumevanje, čitanje, pisanje i usmeno saopštavanje kraćih dijaloga i tekstova vezanih za jednostavne životne teme.

        -||-      3 – (B1) je namenjen kandidatima koji su pohađali srednji kurs norveškog po programu Stein på stein i podrazumeva: slušanje, razumevanje, čitanje, pisanje i usmeno izražavanje u okviru šireg dijapazona tema vezanih za posao, školovanje i razne druge aktivnosti, Ovaj nivo znanja je potreban kao preduslov za dobijanje većine poslova u javnom sektoru.

Bergentesten – (B2) test namenjen je kandidatima koji su pohađali viši kurs norveškog ( po programu Her på berget ) i podrazumeva sledeća jezička znanja: slušanje i razumevanje dužih izlaganja i argumentacije na manje poznate teme, jasno, tečno i argumentovano obrazlaganje sopstvenih stavova na zadate teme u diskusiji. Ovaj nivo je potreban kao preduslov za upis ili nastavak studija u Norveškoj.

Porodični paket - Norveški za celu porodicu