Medicinski nemački jezik

Medicinski nemački jezik za medicinsko osoblje

Centar za edukaciju NS PRO GROUP organizuje specijalizovane kurseve nemačkog jezika za polaznike medicinske struke i orijentisani su ka standardima i propisima stručno – poslovnih kurseva nemačkog jezika kakvi se sprovode u Nemačkoj, u okviru ESF – BAMF programa (program nemačke vlade – učenje i korišćenje nemačkog jezika u profesionalne svrhe).

U Centru za edukaciju je moguće polaganje TELC ispita, s obzirom na to da je NS PRO GROUP zvanični TELC ispitni centar.

Karakteristike kursa:

1. B1/B2 Pflege – pripremni kursevi za polaganje stručnog-specijalizovanog telc ispita namenjen medicinskom osoblju i osoblju iz oblasti gerijatrijske nege, medicinski nemački jezik.
Uslov za pohađanje ovog kursa i polaganje ispita je položen ispit minimum B1 nivoa nemačkog jezika.TELC B1/B2 Pflege je jedini zvanično priznat sertifikat za “medicinski” nemački jezik.

Na nivou B1 polaznik može da razume standardni jezik u opštim i svakodnevnim situacijama. Polaznik može da komunicira relativno tačno na opšte teme kao i na teme iz medicinske/gerijatrijske oblasti.

Nivo B2 podrazumeva poznavanje konkretnih i apstraktnih tema uključujući tehničke detalje iz oblasti medicinske/gerijatrijske struke. Na ovom nivou polaznik može da komunicira razumno i tečno, bez naprezanja sa nekim kome je nemački maternji jezik.

2. B2/C1 Medizin – pripremni kursevi za polaganje stručnog – specijalizovanog telc ispita namenjen lekarima uz prethodno položen ispit minimum B2 nivoa opšteg nemačkog jezika.

Kursevi obuhvataju i podrazumevaju veštine i sposobnosti u slušanju (razumevanju), čitanju, pisanju i govoru (konverzaciji).

Nivo B2 podrazumeva da polaznik može jasno i nedvosmisleno da se izražava. Polaznik uspešno razgovara i pregovara, značajno poznaje vokabular neophodan za polje specijalizacije, kao i za većinu opštih tema.

Nivo C1 podrazumeva da polaznik može tečno i spontano da se izražava. Polaznik je upoznat sa frazama i prepoznaje različite varijante jezika te koristi jezik sa visokim stepenom gramatičke tačnosti.

 

Odvedi me nazad na nemači jezik –>