kurs nemačkog jezika

Nemački jezik

Kurs nemačkog jezika namenjen je deci i odraslima koji žele da nauče ili čak da usavrše svoje znanje koje bi im zmačilo za studiranje ili rad u Nemačkoj. Centar za edukaciju NS PRO GROUP Vam omogućava da učite nemački uz najnoviju literaturu, uz pomoć predavača koji su stručni, posvećeni i koji rade sa polaznicima i pripremnu nastavu za polaganje TELC ispita sa naglaskom na medicinski nemački.

Naša škola ima najveći broj lokacija na kojima je moguće polagati za priznate TELC sertifikate : Beograd, Novi Sad, Niš i Užice.

TELC sertifikati se odnose od nivoa A2 do C1 i priznati su u svim zemljama nemačkog govornog područja. U Nemačkoj se u nekim pokrajinama izričito traži Gete ili TELC sertifikat.
Ukoliko vam je potrebno poznavanje nemačkog jezika zbog posla u nemačkoj kompaniji u Srbiji ili zbog posla koji Vas čeka u nemačkom govornom području, studija u inostranstvu, ili jednostavno ako imate želju da aktivno radite na svom dodatnom obrazovanju, NS Pro Group organizuje pripremne treninge za polaganje TELC sertifikata tokom cele godine.

 

Prijavite se na kurs iz nemačkog jezika preko naše online prijave –>

Nastava je grupna, poluindividualna i individualna.

Intenzitet kursa: redovan, poluintenzivni i intenzivni.

 

Nivoi kurseva nemačkog jezika i CEF/GER klasifikacija predviđa tri grupe poznavanja nemačkog jezika, i to:

A – Kandidat početnik (Može da razume i koristi svakodnevne izraze i fraze. Zna da se predstavi, da postavi pitanja i odgovori na ista. Ospobljen je za jednostavnu komunikaciju).

B – Napredni kandidat (Polaznik je u stanju je da razume bitne delove jasnih poruka na standardizovanom jeziku o svakodnevnim temama. Može da se snađe u većini situacija, sastavlja jednostavne i logične tekstove na njemu poznate teme. U stanju je da opiše događaje, iskustva, želje i da obrazlaži svoje mišljenje ili planove).

C – Samostalni kandidat (Izražava se tečno bez poteškoća koristeći bogat fond reči. Osposobljen je da koristi nemački jezik u svim segmetnima života. Pismeno se izražava sa lakoćom, i sastavlja dobro struktuirane tekstove o složenim temama).

U skladu sa ovom podelom,Centar za edukaciju NS Pro Group Novi Sad organizuje šest nivoa kurseva nemačkog jezika, i to A1, A2, B1, B2 C1 i C2.

FREE 7+ Nurse Appraisal Forms in PDF | MS Word

Kursevi nemačkog jezika (lekari, medicinske sestre i tehničari )

Ukoliko je Vaša struka medicina, a planirate rad u nemačkom govornom području, neophodno je da imate pre ili kasnije sertifikat B1-B2 Pflege (za medicinske sestre različitih profila), B2-C1 Medizin – stari format (ako ste doktor) ili FSP – novi format (ako ste doktor).
TELC SERTIFIKATI ZA PFLEGE, MEDIZIN DEUTSCH i FSP SU JEDINI KOJII SU VAM ZAISTA POTREBNI ZA RAD U MEDICINSKOJ STRUCI!

Sertifikati izdati od strane instituta Telc gGMBH priznati su u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj i ekvivalentni sertifikatima izdatim od strane Gete instituta, Austrijskog instituta, kao i TestDaf-a, ali izdvaja ih to što se isključivo u Telc-u može polagati za B1-B2 Pflege i B2-C1 Medizin i FSP.

Опис није доступан.

Online kursevi nemačkog jezika za decu i odrasle; online priprema za TELC

Nemački jezik online (Skype, Zoom, Viber ) veoma je pogodan način za učenje nemačkog jezika i stranih jezika uopšte. Klasični kursevi nemačkog nemaju dovoljnu prilagodljivost potrebama savremenog čoveka kome je online komunikacija postala sastavni deo poslovanja i pa i privatnog života.
Zbog veoma zgusnutog rasporeda obaveza na poslu i kod kuće, većina polaznika nekog od kurseva stranih jezika, biraju baš ovaj način obuke pošto se on u potpunosti prilagođava potrebama samog polaznika.

Prijavite se na kurs iz nemačkog jezika preko naše online prijave –>

kurs nemačkog jezika

TELC međunarodno priznati sertifikati

TELC sertifikati izdaju se od strane instituta TELC GMBH, (www.telc.net). Ovi sertifikati su priznati u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj. U određenim pokrajinama u Nemačkoj su isključivo priznati TELC i Goethe sertifikati. Centar za edukaciju NS Pro Group organizuje pripremne kurseve za sve zainteresovane da polažu međunarodno priznate ispite nemačkog jezika TELC.

TELC ispitom se testira poznavanje nemačkog jezika za ona lica koji uče nemački, a žele međunarodno priznatu potvrdu o aktivnom poznavanju ovog jezika. Sertifikat TELC instituta može se koristiti prilikom zapošljavanja u firmama i institucijama u zemljama nemačkog govornog područja ili onih koje imaju svoje ispostave u Srbiji.

Kontaktirajte nas putem mejla:

Telefoni: 021/422-003, 422-004

Email: info@nsprogroup.edu.rs

Adresa: Železnička 4, 21000 Novi Sad, Srbija

Viber: 060/0422004

Communication, contact, facebook, friends, media, online, social iconCONTACT — NORRIS NUTS | Instagram logo, Instagram icons, Social ...Mike Cornstubble - mcornstu.net