kurs nemačkog jezikaKurs nemačkog jezika

Kurs nemačkog jezika sprovodi se u veoma prijatnom i opuštenom ambijentu uz stručne predavače koji su posvećeni usvajanju znanja svakog polaznika i fokus je na kvalitetnom usvajanju nemačkog jezika. Nastava se odvija u malim grupama, uz upotrebu najnovije literature. Kurs nemačkog jezika odvija se kroz redovnu, poluintenzivnu i intezivnu nastavu.

Centar za edukaciju NS Pro Group omogućuje svim zainteresovanim kandidatima da polažu međunarodno priznate ispite nemačkog jezika TELC sa posebnim naglaskom na medicinski nemački. Uz pomoć stručnih predavača, koji su prošli odgovarajuće seminare, učenje nemačkog jezika će vam biti lakše, a put do željenog sertifikata mnogo sigurniji.

TELC sertifikati se odnose na nivoe od A2 do C1, i priznati su u svim zemljama nemačkog govornog područja. U Nemačkoj se u nekim pokrajinama izričito traži Gete ili TELC sertifikat. Fleksibilni termini polaganja za neki od TELC sertifikata, uz pogodnosti prilikom rezervacije i plaćanja ispita, su samo neki od razloga zašto odabrati polaganje, uz mogućnost pripreme u našem centru. Za sve dalje informacije stojimo vam na raspolaganju!

Zašto odabrati nemački jezik?

Zašto odabrati nemački jezik je pitanje na koje se može veoma lako odgovoriti. Nemački jezik (nem. Deutsch), je jedan od jezika zapadne grupe germanskih jezika, i spada među najveće svetske jezike. To je maternji jezik najvećeg broja stanovnika Evropske unije.

Nemačkim jezikom se govori u Nemačkoj, Austriji, Lihtenštajnu, u dve trećine Švajcarske, u dve trećine provincije Južni Tirol u Italiji, istočnim kantonima Belgije i u pograničnim delovima Danske.

Gotovo 8% web stranica na internetu je na nemačkom jeziku. Takođe, jedan je od zvaničnih jezika Evropske unije.

Kurs nemačkog jezika, zainteresovanim kandidatima obezbeđuje lakši put do zaposlenja u inostranstvu, olakšanu komunikaciju na putovanjima i raznim životnim situacijama.

Nemački jezik smatra se jednim od trenutno najtraženijih jezika na našim prostorima.

Učenje nemačkog jezika

Učenje nemačkog jezika nekada je bilo usmereno na osnovno poznavanje nemačkog jezika. Danas se traži ozbiljno poznavanje jezika od nivoa A1 do nivoa C1. Na sreću, za relativno kratak vremenski period, moguće je, pohađajući odgovarajući kurs nemačkog jezika, savladati nemački jezik na svakom od datih nivoa. Time stićete ulaznicu u sve zemlje nemačkog govornog područja i otvarate bolje mogućnosti za rad u struci i van nje.

Centar za edukaciju NS Pro Group Novi Sad, pruža mogućnost za učenje nemačkog jezika svima koji su zainteresovani, bilo radi iseljenja, bračnog pridruživanja, studija u inostranstvu, ili jednostavno želje da aktivno rade na svom dodatnom obrazovanju.

Prijavite se na kurs iz nemačkog jezika preko naše online prijave –>

Nemački, porodični paket:

Medicinski kurs nemačkog jezika

Medicinski nemački je kurs nemačkog jezika koji se održava za polaznike medicinske struke.

Kursevi nemačkog jezika su orijentisani prema standardima i propisima stručno-poslovnih kurseva nemačkog jezika u okviru ESF-BAMF programa.

Centar za edukaciju NS Pro Group Novi Sad omogućuje svim zainteresovanim kandidatima sa teritorije Srbije da polažu međunarodno priznate ispite nemačkog jezika Telc sa posebni naglaskom na medicinski nemački.

Sertifikati izdati od strane instituta Telc GMBH priznati su u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj i ekvivalentni sertifikatima izdatim od strane Goethe instituta, Austrijskog instituta, kao i TestDaf-a.

“Medicinski nemački jezik”, saznajte više →

Korisne informacije za odlazak na rad u Nemačku | Vežbe online

kurs nemačkog jezika

TELC međunarodno priznati sertifikati

TELC sertifikati izdaju se od strane instituta TELC GMBH, (www.telc.net). Ovi sertifikati su priznati u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj. U određenim pokrajinama u Nemačkoj su isključivo priznati TELC i Goethe sertifikati. Centar za edukaciju NS Pro Group organizuje pripremne kurseve za sve zainteresovane da polažu međunarodno priznate ispite nemačkog jezika TELC.

TELC ispitom se testira poznavanje nemačkog jezika za ona lica koji uče nemački, a žele međunarodno priznatu potvrdu o aktivnom poznavanju ovog jezika. Sertifikat TELC instituta može se koristiti prilikom zapošljavanja u firmama i institucijama u zemljama nemačkog govornog područja ili onih koje imaju svoje ispostave u Srbiji.

Nivoi kurseva nemačkog jezika i CEF/GER klasifikacija predviđa tri grupe poznavanja nemačkog jezika, i to:
A – Kandidat početnik,
B – Napredni kandidat i
C – Samostalni kandidat.
U skladu sa ovom podelom, Centar za edukaciju NS Pro Group Novi Sad, organizuje u 6 nivoa kurseva nemačkog jezika: A1, A2, B1, B2, C1 i C2. Karakteristike svakog od 6 nivoa CEF klasifikacije

A1 nivo:

– A1 nivo je prvi nivo koji polaznik može da pohađa prema CEF klasifikaciji. Ovaj kurs organizuje se kroz grupnu nastavu, a prema zahtevima polaznika, moguće je pohađati ga radeći u paru ili individualno.

– Ovaj nivo najčešće traje oko četiri meseca.

– Polaznici po završetku kursa polažu završni ispit i dobijaju sertifikat.

Znanja i veštine koje polaznik stiče:
– Može da razume i koristi svakodnevne izraze i uobičajene fraze.

– Zna da se predstavi i da predstavi druge, da postavi pitanja i na njih odgovori, ukoliko su ona jednostavna.

– Ospobljen je za jednostavnu komunikaciju sa sagovornikom koji govori polako i spreman je da pomogne u razgovoru.

A2 nivo:

A2 nivo podrazumeva trajanje jednako kao i A1.

Znanja i veštine koje polaznik stiče:
– Koristi zasebne rečenice i izraze koji su vezani za neposredno iskustvo i dešavanja oko njega.

– Sporazumeva se u jednostavnim, rutinskim situacijama koje se odnose na svakodnevnu tematiku.

B1 nivo:

B1 nivo pripada srednjem nivou i traje šest meseci uz nedeljnu dinamiku istu kao i kod prethodnih nivoa.
Polaznici rade završni test i ukoliko uspešno polože dobijaju sertifikat našeg centra.

Završni ispit je i priprema za polaganje međunarodno priznatih ispita.

Znanja i veštine koje polaznik stiče:
– U stanju je da razume bitne delove jasnih poruka na standardizovanom jeziku o svakodnevnim temama.

– Može da se snađe u većini situacija, sastavlja jednostavne i logične tekstove na njemu poznate teme.

– U stanju je da opiše događaje, iskustva, želje i da obrazlaže svoje mišljenje ili planove.

B2 nivo:

B2 nivo učenja nemačkog jezika spada u kategoriju zahtevnijih nivoa i zahteva i do osam meseci učenja.

Znanja i veštine koje polaznik stiče:

– Može da razume složene tekstove koji se bave tematikom iz raznih segmenata života, kao i stručne tekstove.

– Može aktivno da komunicira sa sagovorncima bez teškoća.
Osposobljen je da sastavlja tekstove koji detaljno opisuju određene teme, iznoseći svoje ili tuđe mišljenje.

– Osposobljen je da ispit polaže i u Goethe institutu, budući da se za ovim sertifikatom javlja najveće interesovanje posebno kod lica sa visokom stručnom spremom koja planiraju odlazak na rad u zemlje nemačkog govornog područja (uslovi za dokazivanje znanja jezika mogu se pogledati na internet stranicama ambasada).

C1 i C2 nivoi:

C1 i C2 nivoi su izuzetno visoki nivoi poznavanja nemačkog jezika. Smatra se da izvorni govornici koriste nemački jezik u ravni sa polaznikom koji završi C2 nivo.

Svaki od ova dva nivoa traju po 120 časova, što je najčešće oko devet meseci učenja.

Znanja i veštine koje polaznik stiče:

Može da razume duge tekstove različitih sadržaja kao i da shvati njihovu suštinu.

Izražava se tečno bez poteškoća koristeći bogat fond reči.
Osposobljen je da koristi nemački jezik u svim segmetnima života i to u raznim kontekstima.

Pismeno se izražava sa lakoćom, i sastavlja dobro struktuirane tekstove o složenim temama, obraćajući pažnju i na povezivanje ideja u tekstu.
Sa lakoćom razume gotovo sve što pročita ili čuje u razgovoru.

Sposoban je da izvuče suštinu iz pismenih ili usmenih izvora, kao i da rekonstruiše tekstove usmeno argumentujući svoje stavove.

Govori, čita i piše tečno i precizno, čak i kada j reč o vrlo složenim situacijama.

Kurs nemačkog jezika online

Nemački jezik online u organizaciji naše škole stranih jezika je u pripremi. U međuvremenu možete pogledati i možda pronaći ono šta vas zanima na ovom sajtu pod naslovom “Najveći nemački Online-Kurs”.

Možete da nam pišete direktno putem mejla, a

možete i da nas kontaktirate preko:

Adresa: Železnička 4, 21000 Novi Sad, Srbija

Telefoni: 021/422-003, 422-004, 475-4320

Email: info@nsprogroup.edu.rs

FB: NS PRO GROUP

YouTube: Centar za edukaciju NS PRO GROUP

Viber: 060/0422004