kurs italijanskog jezikaKurs italijanskog jezika koncipiran je tako da osposobi polaznike da vode aktivnu pismenu i usmenu komunikaciju u svakodnevnim životnim i poslovnim situacijama na ovom jeziku. Nastavni planovi za “Opšti kursevi italijanskog jezika” usklađeni su sa zahtevima CEFR-a (Common Europian Framework of Reference for Languages) i pripremaju kandidate za polaganje međunarodno priznatih ispita.

Karakteristike kurseva italijanskog jezika:

Organizacija nastave italijanskog jezika u NS PRO GROU Novi Sad. Kurs italijanskog jezika može se odvijati kroz:

– individalni rad
– rad u parovima
– rad u grupama

Grupe broje maksimalno osam polaznika. To omogućava aktivno i ravnopravno učestvovanje svih polaznika u nastavnom procesu.

Prijavite se na kurs iz italijanskog jezika preko naše online prijave –>

Nivoi koje je moguće pohađati su:

A1,       A2,       B1,       B2,       C1,       C2.

Literatura koja se koristi na nastavi italijanskog jezika je sledeća:

– Espresso: 1, Alma Edizioni/ C.Guastalla, C.M. Naddeo, Domani, Alma Edizioni,
–                1, Alma Edizioni – M.Bali, G.Rizzo, Espresso 2, Alma Edizioni,
–                2, Alma Edizioni,
–                3, Alma Edizioni.
– Progetto Italiano: 2, T. Marin, S.Magnelli,
–                           3, T. Marin, S.Magnelli.

Polaganje ispita

Kurs italijanskog jezika predstavlja i pripremu za polaganje međunarodno priznatih CILS ispita. Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS) je sertifikat koji potvrđuje nivo poznavanja italijanskog jezika, kao stranog jezika.

Više o CILS ispitu

CILS ispit podrazumeva proveru pet jezičkih veština, i to:
slušanje, čitanje, pisanje, govor i upotrebu jezika.
Svaki od gore navedenih nivoa znanja je nezavisan. Zasebni jezički moduli CILS ispita polažu se nezavisno, ali je izdavanje ovog sertifikata vezano za kompletno položene module. Svaki položeni modul važi maksimalno godinu dana, nakon čega je potrebno polagati ga ponovo.

Neke osnovne karakteristike italijanskog jezika

Italijanski jezik spada u romanske jezike i govori ga 62 miliona ljudi i oficijelni je jezik u Italiji, San Marinu i u kantonima Ticino i Grigioni u Švajcarskoj. Italijanska abeceda ima 21 slovo. U poređenju sa našim jezikom, vidimo da nedostaju j, k, č, š , ž, i da ima slovo q .Standardni italijanski jezik zasnovan je na firentinskom narečju. Ima duge samoglasnike za razliku od drugih romanskih jezika, npr. španskog ili francuskog jezika.

Kurs italijanskog za celu porodicu