kurs grčkog jezikaKurs grčkog jezika u NS PRO GROUP Novi Sad, omogućava vam da sa lakoćom savladate opšte elemente grčkog jezika i svoje znanje dovedete do nivoa koji je neophodan za aktivno pismeno i usmeno izražavanje u različitim životnim i poslovnim situacijama.

Kursevi grčkog jezika su opšteg karaktera (opšti kurs grčkog jezika), a nastavni planovi usklađeni sa zahtevima CEFR-a (Common Europian Framework of Reference for Languages) i pripremaju kandidate za polaganje međunarodno priznatih ispita.

Nastava za učenje grčkog jezika, organizacija i nivoi

Kurs grčkog jezika:

– Odvija se kroz individualnu nastavu, rad u paru ili grupni rad.

– Grupe obuhvataju maksimalno osam kandidata, što omogućava aktivno i ravnopravno učestvovanje svih polaznika u nastavnom procesu.

– Nastava obuhvata nivoe od A1-C2.

– Literatura koja se koristi: Communicate in Greek 1,2,3..

Prijavite se na kurs iz grčkog jezika preko naše online prijave –>

Karakteristike grčkog jezikakurs grčkog jezika

Grčki jezik je indo-evropski jezik koji se sreće već oko XIV veka p. n. e. u kritskim zapisima poznatim kao Linearno B pismo. Mikenski grčki ovog perioda se razlikuje od kasnijeg klasičnog ili antičkog grčkog iz VIII veka p. n. e. i kasnije, kada su tekstovi već zapisivani grčkim alfabetom. Grčki jezik se govori u Grčkoj, na Kipru, u Albaniji, okolnim teritorijama i drugim državama.

Savremeni grčki je živi jezik i jedan od najbogatijih jezika današnjice, sa fondom od preko 600.000 reči. Neki stručnjaci prenaglašavaju njegovu sličnost sa hiljadama godina starijim klasičnim grčkim. Razumevanje između ova dva jezika je stvar rasprave.

Kratak istorijat grčkog jezika

Jezik iz Helenskog i Vizantijskog perioda je mnogo bliži savremenom grčkom. U periodu od 1834. do 1976. pritisak je vršen da se u zvaničnoj upotrebi koristi katarevusa (gr. Καθαρεύουσα [katha’revusa]).

Grčki jezik u ovom obliku je bio prisutan u zvaničnim dokumentima, kao i u štampanom obliku, ali svakodnevni govor grka je bio drugačiji. On je napokon prihvaćen kao zvanični jezik 1976. i poznat je kao dimotiki (gr. Δημοτική [Dhimoti’ki]). Ipak, mnoge reči su ostale neizmenjene tokom vekova i ušle su i u druge jezike. Tipični primeri ovakvih reči su astronomija, demokratija, antropologija, teatar…

Kurs grčkog jezika za celu porodicu