kurs francuskog jezikaKurs francuskog jezika koncipiran je tako da osposobi polaznike da vode aktivnu pismenu i usmenu komunikaciju u svakodnevnim životnim i poslovnim situacijama na ovom jeziku.

Karakteristike kurseva francuskog jezika:

– Nastavni planovi opštih kurseva francuskog jezika usklađeni su zahtevima CEFR-a (Common Europian Framework of Reference for Languages) i pripremaju kandidate za polaganje međunarodno priznatih ispita.

– Nastava se može odvijati kroz individalni rad, rad u parovima, ili u grupama. Grupe broje maksimalno osam polaznika što omogućava aktivno i ravnopravno učestvovanje svih polaznika u nastavnom procesu.

– Nivoi koje je moguće pohađati su: A1-C2.

Za kurs francuskog jezika, u zavisnosti od nivoa, koristi se sledeća literatura:

– Belleville 1,2,3 – Thierry Gallier, Odile Grand-Clement, Aline Volte, Vicki Moore
– Delf A1, A2, B1, B2+CD – Preparation a l’examen du DELF A1, A2, B1, B2

Ispiti – sertifikati

Kursevi francuskog jezika predstavljaju svojevrsnu pripremu za polaganje međunarodno priznatih sertifikata DELF, DALF i DILF. Ovi ispiti su nezavisni i ocenjuju četiri jezičke veštine (usmeno i pismeno razumevanje, usmeno i pismeno izražavanje).

Kurs francuskog jezika, njegov značaj i korisnost

Francuski jezik nije izgubi na svom značaju, kako to može da izgleda na prvi pogled. Ovaj jezik se i dalje veoma aktivno uči, jer ima mnogo jakih razloga zato. Ovde navodimo samo neke od nji.

Francuski jezik u istoriji bio je jezik društvene elite i simbol obrazovanosti i elegancije. Danas se taj trend preneo na svet mode i visokog stila življenja širom sveta. Mnoge reči iz sveta mode i one koje ga označavaju, imaju svoje korene u francuskom jeziku.

Francuski jezik je jezik romantike i umetnosti, a francuska filozofija je cenjena i zbog profinjenosti, preciznosti i analitičnosti jezika na kojemu je stvarana i pisana.

Francuski jezik je službeni jezik u preko 30 države sveta. Pored ostalih, on je oficijelni jezik u Ujedinjenim nacijama, Evropskoj uniji i drugim najvišim institucijama sveta. Prema nekim podacima preko 200 miliona ljudi govori francuski jezik.

Prijavite se na kurs iz francuskog jezika preko naše online prijave –>

Ekonomska korist poznavanja francuskog jezika za pojedinca:

– Francuska svake godine primi oko 300.000 stranih studenata, pa vam poznavanje francuskog jezika može biti izuzetno korisno za upis na visoke škole i univerzitete u toj zemlji, što je i put za dobro zaposlenje.

– Poznavanje francuskog jezika omogućava vam da pristupite dragocenim izvorima podataka na Internetu, da putujete i upoznajete znamenitosti svih zemalja čiju istorija je kreirala Francuska.

– Učenje francuskog jezika otvara vam put u bolju budućnost, oplemenjuje vašu ličnost i obogaćuje vaš pogled na svet.

Francuski jezik za velike i male - porodični paket