Sadržaj treninga od 15 časova: probni test; primeri pisanja;  vežba za usmeni.

Sadržaj treninga od 30 časova: probni test; analiza grešaka; ponavljanje gramatike; primeri pisanja; ponavljane pravopisa; vežba za usmeni; trening izgovora.

Pripremni treninzi (15 časova) Prijave do: Pripremni treninzi (30 časova) Prijave do: ISPITNI NIVOI
JULI A2; B1; B2; B1-B2 Pflege; B2-C1 Medizin; C1
AVGUST  
A2; B1; B2; B1-B2 Pflege; B2-C1 Medizin; C1
21.08.-25.08.2017. 21.08.2017. 14.08.-25.08.2017. 14.08.2017.
SEPTEMBAR 11.09.-15.09.2017. 11.09.2017. 04.09.-15.09.2017. 04.09.2017. A2; B1; B2; B1-B2 Pflege; B2-C1 Medizin; C1
25.09.-29.09.2017. 25.09.2017. 18.09.-29.09.2017. 18.09.2017.
OKTOBAR 09.10.-13.10.2017. 09.10.2017. 02.10.-13.10.2017. 02.10.2017. A2; B1; B2; B1-B2 Pflege; B2-C1 Medizin; C1
23.10.-27.10.2017. 23.10.2017. 16.10.-27.10.2017. 16.10.2017.
NOVEMBAR
A2; B1; B2; B1-B2 Pflege; B2-C1 Medizin; C1
20.11.-24.11.2017. 20.11.2017. 13.11.-24.11.2017. 13.11.2017.
DECEMBAR 04.12.-08.12.2017. 04.12.2017. 27.11.-08.12.2017. 27.11.2017. A2; B1; B2; B1-B2 Pflege; B2-C1 Medizin; C1