Sadržaj treninga od 15 časova: probni test; primeri pisanja;  vežba za usmeni.

Sadržaj treninga od 30 časova: probni test; analiza grešaka; ponavljanje gramatike; primeri pisanja; ponavljane pravopisa; vežba za usmeni; trening izgovora.

Pripremni treninzi
(15  časova)
Prijave do: Pripremni treninzi
(30 časova)
Prijave do: ISPITNI NIVOI
DECEMBAR 29.11.-02.12.2016. 29.11.2016. 23.11.-02.12.2016. 23.11.2016. A2; B1; B2; B1/B2 Pflege; B2/C1 Medizin
11.12.-16.12.2016. 11.12.2016. 06.12.16.12.2016. 06.12.2016.
JANUAR 17.01.-20.01.2017. 17.11.2016. 10.01.-20.01.2017. 10.01.2017. A2; B1; B2; B1/B2 Pflege; B2/C1 Medizin
FEBRUAR 07.02.-10.02.2017. 07.02.2017. 31.01.-10.02.2017. 31.01.2017. A2; B1; B2; B1/B2 Pflege; B2/C1 Medizin
21.02.-24.02.2017. 21.02.2017. 10.02.-24.02.2017. 10.02.2017.
MART 07.03.-10.03.2017. 07.03.2017. 28.02.10.03.2017. 28.02.2017. A2; B1; B2; B1/B2 Pflege; B2/C1 Medizin; C1
21.03.-24.03.2017. 21.03.2017. 14.03.-24.03.2017. 14.03.2017.
APRIL 04.04.-07.04.2017. 04.04.2017. 28.03.-07.04.2017. 28.03.2017. A2; B1; B2; B1/B2 Pflege; B2/C1 Medizin; C1
18.04.-21.04.2017. 18.04.2017. 07.04.-21.04.2017. 07.04.2017.
MAJ 09.05.-12.05.2017. 09.05.2017. 03.05.-12.05.2017. 03.05.2017. A2; B1; B2; B1/B2 Pflege; B2/C1 Medizin; C1
23.05.-26.05.2017. 23.05.2017. 16.05.-26.05.2017. 16.05.2017.
JUN 06.06.-09.06.2017. 06.06.2017. 30.05.-09.06.2017. 30.05.2017. A2; B1; B2; B1/B2 Pflege; B2/C1 Medizin; C1
20.06.-23.06.2017. 20.06.2017. 13.06.23.06.2017. 13.06.2017.
  Pripremni treninzi (15 časova) Prijave do: Pripremni treninzi (30 časova) Prijave do: ISPITNI NIVOI
JULI 03.07.-07.07.2017. 03.07.2017. 26.06.-07.07.2017. 26.06.2017. A2; B1; B2; B1-B2 Pflege; B2-C1 Medizin; C1
17.07.-21.07.2017. 17.07.2017. 10.07.-21.07.2017. 10.07.2017.
AVGUST 31.07.-04.08.2017. 31.07.2017. 24.07.-04.08.2017. 24.07.2017. A2; B1; B2; B1-B2 Pflege; B2-C1 Medizin; C1
14.08.-18.08.2017. 14.08.2017. 07.08.-18.08.2017. 07.08.2017.
SEPTEMBAR 28.08.-02.09.2017. 28.08.2017. 21.08.-02.09.2017. 21.08.2017. A2; B1; B2; B1-B2 Pflege; B2-C1 Medizin; C1
18.09.-22.09.2017. 18.09.2017. 11.09.-22.09.2017. 11.09.2017.
OKTOBAR 02.10.-06.10.2017. 02.10.2017. 25.09.-06.10.2017. 25.09.2017. A2; B1; B2; B1-B2 Pflege; B2-C1 Medizin; C1
16.10.-20.10.2017 16.10.2017. 09.10.-20.10.2017. 09.10.2017.
NOVEMBAR 30.10.-03.11.2017 30.10.2017. 23.10.-03.11.2017. 23.10.2017. A2; B1; B2; B1-B2 Pflege; B2-C1 Medizin; C1
13.11.-17.11.2017 13.11.2017. 06.11.-17.11.2017. 06.11.2017.
DECEMBAR 27.11.-01.12.2017 27.11.2017. 20.11.-01.12.2017. 20.11.2017. A2; B1; B2; B1-B2 Pflege; B2-C1 Medizin; C1
11.12.-15.12.2017 11.12.2017. 04.12.-15.12.2017.  04.12.2017.