ecdl-Foundation-logo

Zbog velikog uspeha koji je ECDL postigao u Evropi, program je proširen na celi svet pod nazivom, International Computer Driving Licence (ICDL). European Computer Driving Licence je nezavisan standard kojim se na nivou EU i celog sveta definiše jedinstven okvir osnovnih informatičkih znanja i veština krajnjih korisnika računara. Sertifikat potvrđuje da je vlasnik sertifikata u potpunosti kompetentan za korišćenje personalnog računara i osnovnih programskih aplikacija u svakodnevnom radu na poslu i kod kuće.

Izvan Evrope sertifikat je priznat kao ICDL – International Computer Driving Licence.

Prijavite se na kurs ECDL preko naše online prijave –>

ECDL CORE nastavni plan i program obuhvata provere znanja za sledeće tematske celine (module):

– Osnove korišćenja računara,
– Osnove korišćenja interneta,
– Obrada teksta,
– Tabelarne kalkulacije,
– Prezentacije,
– Korišćenje baza podataka,

Kandidati koji žele da dobiju diplomu mogu da se prijave za ispite bilo gde u svetu, da polažu redosledom kojim žele, u različitim ovlašćenim test centrima, te da nakon svih položenih ispita dobiju potvrdu koja je priznata u celom svetu.
Ovlašćene škole i centri za testiranje održavaju kurseve za polaganje ispita koji su usklađeni sa zahtevima ECDL programa. Nakon pohađanja kursa polaže se ispit za svaki od navedenih modula. Položeni ispit se evidentira u indeksu polaznika u SCG, ECDL bazi podataka. Spisak test centara možete pogledati na http://www.ecdl.rs/testni%20centri/index.htm

Centar za edukaciju NS pro group je autorizovani ECDL test centar još od 2003. godine, odnosno od samog početka rada ECDL fondacije na teritoriji naše zemlje. Danas broji preko 20 ovlašćenih ECDL ispitivača u svim centrima na teritoriji Srbije, i može se pohvaliti sa preko 400 izdatih Core i Start sertifikata.

Polaganje ispita se obavlja u ovlašćenim centrima za testiranje. Ispitni materijal, kreiran od strane ECDL Fondacije u saradnji sa velikim brojem stručnjaka iz celog sveta, je identičan u svim zemljama.

U svetu postoje dva načina testiranja:

1. Manuelno – pre početka ispita ovlašćeni ispitivač bira, po sistemu slučajnog izbora, test iz dobijene baze testova. Testovi se rade na računaru, u okviru postojećih fajlova se vrše zahtevane modifikacije. Rezultati o ostvarenim rezultatima se dostavljaju u roku od 4 dana.

2. Automatsko (ATS) – koristi se namenski softver za proveru znanja. Nakon autorizacije ovlašćenog ECDL ispitivača kandidat dobija slučajno odabrani test za izabrani modul. Softver automatski registruje odgovore i sabira ostvarene poene, tako da odmah po završetku ispita kandidati dobijaju obaveštenje o ostvarenim rezultatima.

Kandidatima se može odobriti polaganje svih ispita u jednom danu.
U zavisnosti od postojećeg nivoa znanja kandidati mogu: pohađati obuku u ovlašćenom test centru, samostalno se pripremati uz pomoć autorizovane literature, odnosno uz pomoć aplikacije za online obuku na web adresi www.ecdltest.rs, ili samo pristupiti testiranju bez predhodne obuke.

ECDL napredni moduli

ECDL napredni moduli su za korisnike koji su uspešno usvojili znanja obuhvaćena Core programom i žele dodatno da usavrše svoje znanje. Programom su obuhvaćena znanja u vezi najčešće korišćenih aplikacija za obradu teksta, tabelarne kalkulacije, baze podataka i prezentacije. Kandidat ima mogućnost izbora za koju od navedenih oblasti želi dodatno da sertifikuje svoje znanje.

Za svaki od modula se posebno izdaje indeks i sertifikat.

U napredne module spadaju:

– Obrada teksta,
– Tabelarne kalkulacije,
– Baze podataka,
– Prezentacije.

Za sve dodatne informacije obratite se najbližem edukativnom centru Ns Pro Group.

Kompjuter za velike i male - porodični paket