Informatički kursevi u našoj školi imaju za cilj izgradnju informatičke pismenosti neophodne za rad na računaru.

Prijavite se na neki od informatičkih kurseva preko naše online prijave –>

ECDL (European Computer Driving Licence)

Evropska računarska diploma je međunarodno priznata potvrda informatičke pismenosti, koja garantuje stepen poznavanja rada na računaru prema ECDL standardu. Zbog velikog uspeha koji je ECDL postigao u Evropi, program je proširen na celi svet pod nazivom, International Computer Driving Licence (ICDL). Izvan Evrope sertifikat je priznat kao ICDL – International Computer Driving Licence. ECDL… natavak →

informatički kursevi

Programiranje (Informatički kursevi)

Edukativni centar Ns pro group izvodi obuke koje obuhvataju oblasti softverskog inženjerstva, dizajna i implementacije softverskih rešenja, širokog spektra alata, jezika i tehnologija (Visual Studio, Visual Studio .NET, C, C#, SQL, ADO .NET, ASP .NET, PHP, Java i dr.). Programiranje … nastavak →

dizajn ns pro group

Škola računara – WEB design

Ukoliko Vam je potrebna WEB prezentacija, kursevi WEB dizajna su prvi korak ka tome.

Škola računara NS PRO GROUP ima dugu tradiciju u držanju nastave WEB dizajna (CSS, Dreamweaver, Flash, PHP, HTML). Dizajn… nastavak →

Kompjuter za velike i male - porodični paket